Värmlands Museiförening
utlyser härmed stipendium ur Stiftelsen Värmlands Musei Vänner

STIPENDIUM FÖR KONSTNÄR/KONSTHANTVERKARE

verksam i eller uppvuxen i Värmland

I styrelseprotokoll av 2002-04-17 sägs ”med utgångspunkt från gåvobrev från 1965 och den praxis som utvecklats under åren konstaterar styrelsen att stipendiet, som utdelas vartannat år skall tilldelas unga lovande konstnärer och konsthantverkare i Värmland. Värmländska konstnärer och konsthantverkare under utbildning på annan ort skall ses som verksamma i Värmland.”

Stipendiet som är på 25 000 kr, avses att utdelas i samband med föreningens årsmöte i maj 2018.


Ansökan inges senast den 12 februari 2018 till:

Värmlands Museiförening
Värmlands Museum

Box 335 651 08 Karlstad  

Upplysningar lämnas av:Emelie Nilsson,tel. bost. 054-56 85 95 eller 070- 56 57 58 1