• Eva Carlstein
 • Lotta L
 • Carolina N
 • Kjell S
 • Gunnar L
 • Maline N
 • Giselle R
 • Annika Berglund
 • Henrik M
 • Henrik Ernstson
 • Anna Hedstrand
 • Karin Borjesson
 • Johannes W
 • Olga M
 • Lena Anden
 • Karin F
 • Kristin
 • Louise W
 • Johan G
 • Dakini I
 • Ellinor H
 • Ingrid S
 • Annika Eriksdotter
 • Kerstin W
 • Kenneth Borjesson
 • Peringe R
 • Mia G
 • Cecilia S
 • Niklas Brandow
 • Anne L
 • Johan M
 • Simon T L
 • Marie H
 • Hansola S
 • Lena Anderdott
 • Marie S
 • Kerstin O
 • Tage Daleljung
 • Kristina G
 • Otto L
 • Lena Jäder S
 • Karin L
 • Carina M
 • Margaretha J
 • Tor Cederman
 • Veronica O
 • Kerstin R
 • Bjorn M
 • David T
 • Anne H
 • Sara N
 • Jessica Sb
 • Marc Broos
 • Amanda K
 • Mia T
 • Goran P
 • Karin Fast Aronsson
 • Ann Korneev
 • Eira Atterfors

Måleri, skulptur mm

Beskrivning och kontaktuppgifter

Jag är en konstnär som arbetar i olika tekniker.

 • Måleri tempera/olja, akvarell och teckning. 
 • Skulptur i lera, gips, betong och brons
 • Objekt och Installationer och då gärna med digitala inslag.


Jag arbetar gärna med olika teman som intresserar mig. T.ex acceptans, positioner, identitet och mätbarhet.
Innehåll som har med människans villkor, upplevelse och interaktion att göra
Människans kroppsspråk, rörelse och uttryck är ett annat stort intresse.

Margaretha Jansson
Segerstabyn 320
660 50 Vålberg
070-573 07 48

signerat.mj@telia.com

 www.signerat-mj.se

Detaljer

Teknik
Måleri, Glas
Webbsida

foto