• Annika Berglund
 • Goran P
 • Kerstin W
 • Karin F
 • Lena Anderdott
 • Gunnar L
 • Johan M
 • Simon T L
 • Veronica O
 • Hansola S
 • Otto L
 • Maline N
 • Marc Broos
 • Amanda K
 • Ingrid S
 • Lena Anden
 • Carina M
 • Kjell S
 • Eva Carlstein
 • Karin Fast Aronsson
 • Kerstin O
 • Jessica Sb
 • Bjorn M
 • Louise W
 • Eira Atterfors
 • Anne L
 • Marie S
 • Niklas Brandow
 • Henrik Ernstson
 • Lotta L
 • Karin Borjesson
 • Kerstin R
 • Giselle R
 • Kristina G
 • Olga M
 • Mia G
 • Lena Jäder S
 • Mia T
 • Johannes W
 • Karin L
 • David T
 • Anna Hedstrand
 • Henrik M
 • Tage Daleljung
 • Peringe R
 • Ellinor H
 • Johan G
 • Kenneth Borjesson
 • Marie H
 • Anne H
 • Margaretha J
 • Dakini I
 • Cecilia S
 • Sara N
 • Kristin
 • Carolina N
 • Ann Korneev
 • Annika Eriksdotter
 • Tor Cederman

Måleri, skulptur mm

Beskrivning och kontaktuppgifter

Jag är en konstnär som arbetar i olika tekniker.

 • Måleri tempera/olja, akvarell och teckning. 
 • Skulptur i lera, gips, betong och brons
 • Objekt och Installationer och då gärna med digitala inslag.


Jag arbetar gärna med olika teman som intresserar mig. T.ex acceptans, positioner, identitet och mätbarhet.
Innehåll som har med människans villkor, upplevelse och interaktion att göra
Människans kroppsspråk, rörelse och uttryck är ett annat stort intresse.

Margaretha Jansson
Segerstabyn 320
660 50 Vålberg
070-573 07 48

signerat.mj@telia.com

 www.signerat-mj.se

Detaljer

Teknik
Måleri, Glas
Webbsida

foto