• Henrik Ernstson
 • Giselle R
 • Lotta L
 • Anne L
 • Veronica O
 • Peringe R
 • Marie S
 • Carolina N
 • Hansola S
 • Carina M
 • Karin F
 • Anna Hedstrand
 • Kenneth Borjesson
 • David T
 • Otto L
 • Karin Fast Aronsson
 • Cecilia S
 • Marc Broos
 • Margaretha J
 • Kerstin W
 • Goran P
 • Kerstin R
 • Johannes W
 • Ellinor H
 • Eva Carlstein
 • Tor Cederman
 • Marie H
 • Mia G
 • Kristina G
 • Anne H
 • Kjell S
 • Ingrid S
 • Karin L
 • Eira Atterfors
 • Gunnar L
 • Annika Berglund
 • Sara N
 • Annika Eriksdotter
 • Lena Anderdott
 • Louise W
 • Karin Borjesson
 • Dakini I
 • Johan M
 • Lena Anden
 • Bjorn M
 • Olga M
 • Mia T
 • Simon T L
 • Kristin
 • Amanda K
 • Henrik M
 • Maline N
 • Niklas Brandow
 • Johan G
 • Jessica Sb
 • Tage Daleljung
 • Kerstin O
 • Lena Jäder S
 • Ann Korneev

Teckning Mixed media

Beskrivning och kontaktuppgifter

Född 1956 före jul.
Min konstnärsutbildning är till största delen norsk.
Mina bilder är teckningsbaserade, med lite färg och collage. Innehållet är folk, oftast med djur och lite humor.
Linjen är min favorit, den finns i mina bilder, i mina skulpturer och i böckernas innehåll.

 

Ellinor Henriksson  

Viggen 10 Nolla
685 97 Östmark

www.ellinorhenriksson.se

foto