UNGDOMS- OCH RESESTIPENDIUM ATT SÖKA


Värmlands Konstförening är redo att ta emot ansökningar om 2019 års rese- och ungdomsstipendier à 10 000 kronor.

Ansökningstiden går ut 7 mars.

Läs mer på http://www.varmlandskonstforening.se/