Välkommen att söka till Värmlands konstnärsförbund

Den 23 april 2018 sammanträder invalsnämnden

Ansökan ska vara Värmlands Konstnärsförbund, ordförande Gunnar Lidén, tillhanda senast fredag 13 april 2018. 

Läs mer om ansökan och ladda ner blankett här >>.