Maritha Axelsson på Region Värmland bjuder in till en första nätverksträff med bild- och formkonstnärer i Värmland samt information om stipendieansökningar till Konstnärsnämnden. Louise Dahlgren från Konstnärsnämnden kommer och informerar. Den här inbjudan är till alla yrkesverksamma bild- och formkonstnärer i Värmland. Begränsat antal platser.
Varmt välkommen till Region Värmland den 26 mars kl.13.15 -17.00. Eftermiddagen arrangeras i samarbete med Region Örebro län. Anmälan senast 19 mars. Se bifogad inbjudan!