Konst åt alla kommer till Värmland i maj. Bygdegårdarnas Riksförbund, riksorganisationen Folkets hus och parker och riksföreningen Våra Gårdar har ett statligt anslag för inköp av konst av yrkesverksamma konstnärer i Sverige. Varje år arrangeras inköpsutställningar i hela Sverige och den konst som köps in placeras i någon av föreningarnas samlingslokaler. Nu har turen kommit till Värmland och Älvenäs Bygdegård där det under vecka 21, 22-27 maj 2018 arrangeras en inköpsutställning. Anmäl intresse genom att gå in på länken: https://goo.gl/forms/J9Beu0gTkIIGwL8G2 där det också finns mer information om anmälan och annat. Läs mer om utställningen i Älvenäs här.

Ansvarig för utställningen är Stefan Löfgren, som välkomnar medlemmar i Värmlands Konstnärsförbund att delta i Älvenäs Bygdegård.

Konstnärsförbundet gratulerar Värmlands Konstförenings stipendiater 2018! Thor Fagerkviststipendiet: Annika Eriksdotter och David Tedfeldt. Åke Lekmans resestipendium: Veronica Odén. Pingels ungdomsstipendium: Ingeborg Paulsrud. Stipendierna utdelades vid Konstföreningens årsmöte på Residenset den 14 mars.
Värmlands Konstförening välkomnar nu ansökningar om Pingels ungdomsstipendium och Åke Lekmans resestipendium. Stipendierna är på 10 000 kronor vardera.

Stipendierna kan sökas av dig som är medlem i såväl Värmlands Konstnärsförbund som Värmlands Konstförening (och är du inte redan medlem i den sistnämnda kan du snabba dig och bli det inför din ansökan).

Stipendierna överlämnas i samband med konstföreningens årsmöte i Karlstad onsdag 14 mars. Utöver pengarna innebär de utställningsutrymme vid föreningens höstsalong. På www.varmlandskonstforening.se kan du läsa om både stipendiernas tillkomst och tidigare mottagare.

Ungdomsstipendiet skall – enligt statuterna – användas till konstnärlig vidareutbildning eller projekt. Att resestipendiet ska nyttjas till en resa hörs på namnet, men av vilket slag?

Skriv och berätta vad du vill använda ett eventuellt stipendium till och bifoga ditt cv. Mejla din ansökan till info@varmlandskonstforening.se eller skicka den med papperspost till Värmlands Konstförening, c/o Stefan Norén, Muraregatan 14, 652 28 Karlstad.

Senast 2 mars ska ansökan vara på plats. Konstföreningens styrelse utgör jury.

 

ATELJÉBESÖK HOS ULRIKA SKOG, KARLSTAD


På Zakrisdalområdet, 100 meter från KKV - Konstnärernas Kollektiv Verkstad i Värmland, ligger Ulrika Skogs ateljé.
Under sommaren har Ulrika renoverat ateljéns uterum som nu är en fin utställnings- och arbetsplats med fantastiskt ljus. 

Läs mer