Nu fortsätter vår serie med Ateljébesök hos…


Framöver kommer du regelbundet att kunna följa med på ateljébesök 
hos olika medlemmar i förbundet.

Här får du ta del av vad våra medlemmar arbetar med just nu.

 

Gunnar Lidén, Annika Eriksdotter och Björn Molin

Ateljébesök Thomas Christensson

Ateljébesök hos Thomas Christenson Karlstad porträtt Thomas Christensson


Ute på Örsholmen, närmare bestämt på Östanvindsgatan 17 i Karlstad har Thomas sin ateljé. Innanför dörren med nummer 1 på kommer du in i ett rum som andas kreativitet. Thomas expressiva målningar utgår ofta från något konkret, hästar, fåglar och växter. I taket hänger en mås och i fönstret står en stor Monstera, båda är viktiga inspirationskällor. En stor ”pågående” målning visar en häst som är skapad utifrån minnen från flera olika hästar. Hästen är omsluten av Monsterablad, en växt som också kallas Adams revben efter bladens form.
I början på 1990 talet gick Thomas på Kyrkeruds folkhögskola och sedan på Gerleborgsskolan. Han kommer ihåg sin första utställning hos Staffan Jofjell i Ransäter sedan dess har det blivit många utställningar. 2015 ställde han ut på Sandgrund Lars Lerin, hösten 2017 medverkade han i TV programmet ”Lerins lärlingar" som gästlärare. ”Det var nervöst innan men jag fick bra kontakt med deltagarna så de blev avslappnat och givande”.

Läs mer

Ulrika Skoog

 

ATELJÉBESÖK HOS ULRIKA SKOG, KARLSTAD


På Zakrisdalområdet, 100 meter från KKV - Konstnärernas Kollektiv Verkstad i Värmland, ligger Ulrika Skogs ateljé.
Under sommaren har Ulrika renoverat ateljéns uterum som nu är en fin utställnings- och arbetsplats med fantastiskt ljus. 

Läs mer

Karin Lööf

karinportrattAteljébesök hos Karin Lööf, Karlstad

I bostadsområdet Råtorp i Karlstad har Karin Lööf sin ateljé och bostad. 
Ateljén hemma på gården stod klar 2001.
Redan i de stora fönstren ut mot gatan kan vi se keramiska former och nyanser.

 

 

 

 

 

I bostadshusets källare finns också ett rum som används som ett litet galleri. Karin Lööf har sin grund från
Konstindustriskolan, idag HDK,  högskolan för design och konsthantverk. Sedan sin masterexamen där, 1981,
har hon arbetat med stengodsleran som sitt material. Genom åren har hon haft sin ateljé och verkstad på olika adresser
i Karlstad bland annat på Strandvägen. 

Många är vi som känner igen Karins stora drejade fat. I sprejskåpet har de fått lager på lager av glasyrer.
Väl brända träder olika mönster och djup fram, beroende på ljus och betraktarens vinkel är mönstren föränderliga och levande.
I Karins produktion finns också reliefer, ansikten med olika uttryck.
Hennes senaste offentliga verk från 2016 kan ses i kvarteret Hattmakaren HSB i Haga, Karlstad.
Fyra entréer representeras av de fyra årstiderna. Varje kakelvägg visar en årstid i form av ett träd.
 

Just nu förbereds arbetet med skapande skola projekt. Hon möter både förskolebarn och åk 7 elever.
Högstadieeleverna får närma sig självporträttet,  ”Mitt lilla face och jag”, genom Matisse och Modiglianis bilder.
Med förskolebarnen arbetar hon med collage på temat ”Slott”, motiv tas fram genom ordkartor.

 

 

 

 

I höst bär det av till Japan och Tokyo för en utställning tillsammans med keramikerna och
syskonen Anders och Lena Fredholm. Det är andra gången som trion ställer ut där.
Karin berättar att man i Japan har ett annat förhållningssätt och en verklig respekt för
hantverkskunnandet. Det är också intressant att få ta del av hur själva utställningsförfarandet
går till med oerhört noggranna förberedelser.
Innan jul blir det ett par julmarknader men först Värmlands konstförenings Höstsalong
på Kristinehamns konstmuseum med vernissage 30 september.
 

 

Hur skulle du beskriva ditt arbete med stengodsleran?
- Jag har varit fast i leran i över 35 år, den har oändliga möjligheter…
 

17 september 2017
Text och foto Annika Eriksdotter

Henric Westlund

1Henricportratt20

 

 

 

 

Ateljébesök hos Henric Westlund, Ransäter

 

 

 

Henric bor mitt emellan kyrkan och hembygdsgården i Ransäter, på andra sidan vägen ligger Geijerskolan och Erlandergården.
Det är med andra ord en by fylld av musik, konst, politik och stark hembygdskänsla. Sin ”riktiga” ateljé har han i ett torp i
Östra Ämtervik men idag träffas vi vid köksbordet där hemma, utanför ligger vidsträckta fält.
 

3HenricKoket20 2Henricpa trappan20

 

Henric har bland annat fått sin konstnärliga grund på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm (1999-02) och på Konsthögskolan Valand i Göteborg
där han var klar med sin magisterexamen i Fri konst 2005. Bror Hjortstipendiet för unga tecknare som Henric fick 2003 var starten för en period med mycket tecknande.
Bland annat en serie bilder som han tecknat till folkmusik. Själv spelar han dragspel och är en av tenorstämmorna i Sunne kyrkokör.

Henrics senaste offentliga uppdrag var verket ”I ett hus vid skogens slut” som kom på plats 2016 i ett väntrum i det nya operationshuset på Centralsjukhuset i Karlstad.
Sedan januari 2017 undervisar Henric på Kyrkeruds folkhögskola i grafik, skulptur och teckning. Det är inget nytt för honom att undervisa, under ett antal år var han ansvarig för kursen skissteknik 1 på Karlstads universitet.

Just nu arbetar Henric med verket ”Allt mellan himmel och jord”. Han hämtar ett knyte och vecklar upp, fram kommer ett organiskt moln snidat i lind.
Beroende på från vilket håll du tittar så förändras formen, det lockar till beröring. Till molnet hör en lång späd stege, den väcker frågan, räcker stegen till för att vi ska nå vårt mål?
Verket kommer att medverka i en performance med ”Jordensalt” (Jenny Davidsson dansare, Hans Kvarnström präst) i början av hösten 2017.


4Henric knyte205HenricMoln206HenricStege20

Hur kommer det sig att du börjat snida i trä?

-Bakgrunden är en resa till Irland för några år sedan. Där fanns massor med Lunnefåglar. Min sambo Lena blev förtjust och ville köpa en souvenir föreställande en Lunnefågel.
Nej, men en sådan kan jag göra! svarade jag. Men det visade sig att det inte var så lätt.
Nu finns emellertid fågeln, snidad i päronträ med titeln ”Ära vare Gud i höjden denna har jag gjort i slöjden”, på hedersplats i vardagsrummet och Henric har fortsatt att snida.

7Henric Lunnefagel208Henricforbandslada20


Hur skulle du beskriva ditt skapande?

-I mitt skapande är naturen och musiken ständigt närvarande. Tematiken moln och öar återkommer, där finns ju också formmässiga likheter. Med min konst hoppas jag kunna sprida värme och föra tankarna mot det ljusa och mirakulösa i tillvaron - även om livets vägar ofta upplevs som slingriga. Konsten befinner sig i skärningspunkten mellan himmel och jord, det finns en andlig koppling.
Ur en gammal förbandslåda plockar Henric upp former som väcker nyfikenhet, de är tillverkade i lera, kanske kommer formerna att snidas i trä så småningom och sättas samman till ett stort verk…

21 juli 2017
text och foto: Annika Eriksdotter