Lena Irvall

Måleri collage grafik

Lena Irvall

Kabelgatan 31 b 41457 Gothenburg

0708-783170

www.lenairvall.se

Technique: Painting, Graphics, Collage