Marc Broos

Juryn antog ett verk av Marc Broos utfört i en av konstföreningen på höstsalongen 2020 förbjuden metod. Verket i den förbjuden metoden blev genom ett litet obetydligt tillägg, lite akryl, blandteknik och undvek därmed censuren. Konstföreningens styrelsemedlem Stefan Norén blev upprört för han kunde inte kunde hitta det påstådda tillägget och trodde att det hela var en bluff. Kära medlemmar i förbundet var inte rädd, använd vilken metod, vilka medel som helst (om inte andra blir skadade eller kränkta). Låt er inte avskräckas. 15 aug 2020 Varför jag aldrig mer kommer att delta på någon av Värmlands Konstföreningens höstsalonger så länge det finns ett förbud mot konst som är framställd med en viss metod. 24 sept. 2020 HURRA en seger ? Besked: "Ditt verk har blivit antagen av juryn." Konstnärer i Värmlands Konstnärsförbund fick en inbjudan att delta i årets (2020) jurybedömda höstsalong på Rackstadmuseet. Alla möjliga och omöjliga verk, tom sådana som är gjorda med elefantbajs för att nämna något får lämnas in bara verken håller sig inom bestämda måttgränser. Allt med ett enda undantag är tillåten. De verken som Värmlands Konstnärsförbund nu förbjuder enligt inbjudan är gicléer. Därmed skulle tex den av många ansedda "grafikexperten" professor KG Nilsson inte kunna lämna in vissa verk, även många fotografer blir uteslutna. Verken ska enligt ansökan vara original, fast andra metoder för mångfaldigande är tillåtna. Verk som är gjorda på en gammaldags kopiator typ Rank Xerox kopior som Andy Warhol gjorde är ok men nej till giclée. Hela Värmlands Konstföreningens styrelse står enligt Lena Bonnevier bakom förbudet. Jag kan inte tolka det på ett annat sätt än att styrelsen tycker och vet att det finns en metod som man inte kan göra konst med.Värmlands konstförening inskränker med detta förbud den konstnärliga friheten. Får se vad i framtiden kommer att förbjudas av Konstföreningen. Enda verk som jag skulle kunna tänka att lämna in är ett av konstföreningen förbjudet verk som juryn enligt instruktionen inte ska bedöma på dess konstnärliga kvalitet men ska avfärda på grund av ett förbud. HURRA en seger ? besked 24 september "Ditt verk har blivit antagen av juryn." Inför årets höstsalong hade jag tänkt att lämna in en skulptur. När jag fick inbjudan från Värmlands Konstförening och med denna ett förbud mot en enda konstnärlig metod bestämde jag mig för att aldrig mer delta så länge det fanna något förbud. Istället för den tänkta skulpturen gjorde jag ett verk i den för mig främmande metoden i vetskap om att detta verk inte skulle antas och att det skulle stämma att jag inte skulle delta på salongen. Till min stora "skräck" och förvåning antog juryn detta verk i denna förbjudna metoden. Antingen trotsade jurypersonen förbudet och bedömde verk på dess konstnärliga meriter eller så kan det vara så att juryn inte var informerad. Att Konstföreningen litade på att ingen konstnär skulle komma på tanken att lämna in ett sådant verk. Jag hade möjlighet att dra tillbaka verket men då skulle ingen besökare få vetskap om Värmlands Konstförening som konstpolis. På ena sidan av verket finns texten om förfarandet , om hotet mot den konstnärliga friheten. Var på din vakt för konstens frihet. En hälsning från Marc Broos 15 aug 2020 24 sept 2020
  
 
 
självporträtt i bl sm
Marc Broos  
 

 

Alma Löv Museum of E & U / CIA Center for Interactual Art

Smedsby Konstakt 108 
686 96 Östra Ämtervik
 
Stockholm  :    
CIA headquarter
Grev Magnigatan 11 a Stockholm 11450
Berlin: :                                                                                                                                                                                                                                                                                Schlesische  Strasse Ein Studio und ein Fahrrad im Berlin Kreuzberg tel 070 2608506     almalov.com

 

Ett verk av Marc Broos utfört i den av Värmlands konstförening förbjuden metod blev av juryn för höstsalongen godkänt. Genom att tillföra lite akryl blev verket "mixed media" .En upprört styrelsemedlem Stefan Norén kunde inte upptäcka tilllägget och ansåg att det hela  var en bluff.  Bästa medlemmar låt er inte avskräcka genom förbud, utför verk som ni tycker, med vilka metoder, som inte skadar eller kränkar andra, som helst.

15 aug 2020   Varför jag aldrig mer kommer att delta på någon av Värmlands Konstföreningens höstsalonger så länge det finns ett förbud mot konst som är framställd med en viss metod. 

24 sept. 2020 HURRA en seger ?  Besked: "Ditt verk har blivit antagen av juryn."

Konstnärer i Värmlands Konstnärsförbund fick en inbjudan att delta i årets (2020) jurybedömda höstsalong på Rackstadmuseet. Alla möjliga och omöjliga verk, tom sådana som är gjorda med elefantbajs för att nämna något får lämnas in bara verken håller sig inom bestämda måttgränser. Allt med ett enda undantag är tillåten. De verken som Värmlands Konstnärsförbund nu förbjuder enligt inbjudan är gicléer. Därmed skulle tex den av många ansedda "grafikexperten" professor KG Nilsson inte kunna lämna in vissa verk, även många fotografer blir uteslutna. Verken ska enligt ansökan vara original, fast andra metoder för mångfaldigande är tillåtna. Verk som är gjorda på en gammaldags kopiator typ Rank Xerox kopior som Andy Warhol gjorde är ok men nej till giclée.  Hela Värmlands Konstföreningens styrelse står enligt Lena Bonnevier bakom förbudet. Jag kan inte tolka det på ett annat sätt än att styrelsen tycker och vet att det finns en metod som man inte kan göra konst med.Värmlands konstförening inskränker med detta förbud den konstnärliga friheten. Får se vad i framtiden kommer att förbjudas av Konstföreningen. Enda verk som jag skulle kunna tänka att lämna in är ett av konstföreningen förbjudet verk som juryn enligt instruktionen inte ska bedöma på dess konstnärliga kvalitet men ska avfärda på grund av ett förbud.

HURRA en seger ? besked 24 september  "Ditt verk har blivit antagen av juryn."

Inför årets höstsalong hade jag tänkt att lämna in en skulptur.  När jag fick inbjudan från Värmlands Konstförening och med denna ett förbud mot en enda konstnärlig metod bestämde jag mig för att aldrig mer delta så länge det fanna något förbud. Istället för den tänkta skulpturen gjorde jag ett verk i den för mig främmande metoden i vetskap om att detta verk inte skulle antas och att det skulle stämma att jag inte skulle delta på salongen. Till min stora "skräck" och förvåning antog juryn detta verk i denna förbjudna metoden. Antingen trotsade jurypersonen förbudet och bedömde verk på dess konstnärliga meriter eller så kan det vara så att juryn inte var informerad. Att Konstföreningen litade på att ingen konstnär skulle komma på tanken att lämna in ett  sådant verk. Jag hade möjlighet att dra tillbaka verket men då skulle ingen besökare få vetskap om Värmlands Konstförening som konstpolis. På ena sidan av verket finns texten om förfarandet , om hotet mot den konstnärliga friheten.

Var på din vakt för konstens frihet. En hälsning från Marc Broos 15 aug 2020  24 sept 2020

 

 

 

 

Utmärkelse 01-02-2020 Lagerlövet  Värmländska Akademins främste utmärkelse - Laurus nobilis

Vid Värmlandska Akademiens högtidssammankomst första februari 2020 delades sällskapets främsta utmärkelse, Lagerlövet ut till Marc Broos.

Marc trodde att utmärkelsen lagerlövet hade något att göra med Selma Lagerlöf. Att det var någon själ i Akademien som hade kommit på den ej så vitsiga iden med att dela ut en utmärkelse som skulle få namn lagerlövet.

Nu vet Marc bättre, det har inget att göra med Selma. Largerlövet hade att göra med Apollo, inte en resebyrå som heter Apollo. Men att det är konstens, diktens och vetenskapens gud Zeus son Apollo som var upphovsguden till akademiens lagerlövet, dess främsta utmärkelse.

Det var Akademiens första preses Lars Löfgrens ide med lagerlövet som utmärkelse när han tog med sig ett lagerlöv från San Michele på Capri. Det är föresten resebyrån Apollo som ordnar resor till Capri var guden Apollo finns fast nu som skulptur i marmor.

Den vackra skägglösa Apollon blev förälskad i den mycket vackra men blyga nymfen Dafne och skrämdes av hans närmanden. Hon flydde av rädsla och ropade gudarna om beskydd. Moder jord guden besvarade hennes böner genom att förvandla henne till ett lagerträd. Apollon la sin högra hand på trädstammen för att känna Dafnes hjärta att slå under barken. Sen dess hade Apollon som attribut. Så rörande.

Marc känner sig hedrat av utmärkelsen av lagerlövet, ett löv som har magiska, och med tanke på åldern och nuvarande tillstånd välbehövande egenskaper. Bra mot reumatism av det "kalla" slaget, artros, muskelkramp, balansering av det autonome nervsystemet, sympatikus och parasymatikus. Motverkar svamp, framförallt candida, smärtlindrande och slemlösande. Lugnar sinnet, dämpar ångesten och stress, minskar dessutom kortisolnivåerna i blodet.

Apollon står för två dygder som han ville att grekerna skulle följa; Känn dig själv och Var alltid måttfullAtt inte drabbas av övermod, hybris. Apollon menar att människan skulle inse att hon inte har någon större makt, inte ens att forma sitt eget öde. Den dygd som Marc, som Hermann Hesse varderar mest är annars egensinne.

Tack Apollon, tack Värmländska Akademien,   Laurus nobilis                Marc Broos 

Bättre med ett blad i handen än en krans på huvudet som skulle innebära att bäraren skulle betygas med respekt och heder av alla

 ---------------------------------------------------------------------------

Nytt:

En av två medlemmar  i PPPP Pastoral Post Poetisk Poesi, grundat 2018
 

Ur Marco Broos textsamling "När livet vänder sig om":

 När jag är ensam

När jag tror att ingen ser

När tystnaden har lagt sig

Det är då jag syr ihop mitt

spruckna ansikte.

Lägger det i mitt knä

broderar in mitt namn

med nålspetsade fingrar
----------------
Voices of Contemporary Art and Culture nr. 9 2018  Simone Jacobi, april 20 th 2018
Intervju med Marc Broos                  "je suis un autre"

Marc, can you remember your first contact with art?
I can still remember one truly life-changing experience: I grew up in Eindhoven, in the South of The Netherlands. The permanent exhibition of the Kempenland museum in Eindhoven presented the preserved body of a young person, that had been found by peat cutters [in 1952] in a bog near Windeby. As a ten year old, this mummified corpse confronted me in a profound manner with the reality of mortality and formed within me a connection with Viking culture. For nights I was torn between fear and fascination. At age nineteen, I saw work by Beuys at van Abbemuseum in Eindhoven that left a deep impression on me. Death, representations of death in art, sacred, pagan, and Christian imagery dealing with death,and the finiteness of life have characterized my work and me for thirty years.

Did your surroundings influance your decision to study art? I come from a combination of teacher and artist household – my grandfather was a conductor, a music director, and a pianist in Den Haag and mother was also a musician. My biological father is a literary man and gra- phologist and as a libertarian has lived for decades on ships. This environment of music and culture was influential. As a child I drew and painted constantly and at age sixteen I learned welding. Some of my school friends studied art, architecture, and theater or pur- sued other artistic careers.

How would you explain to someone who
has never heard about you or your art what your work is about?
Originally, I studied painting, but in time my works became increasingly more space con- suming. In the meantime, there were also photographic and video works, which are partly integrated in the objects and installations. In my work processes, I address psychological topics using partly performative, partly ritua- listic approaches, and I also pursue feministic and socio-critical issues. I arrange my exhi- bitions so that the works become staged scenes appearing like set pieces from a drama. Often I become more interested in the exhibition space and change the style or technique.

You use diverse media in your works. Do these media have their own functions for you? There is painting. Painting does not lie. A “good painting” simply is a “good painting”. And I can’t even say when and whether I shall paint a “good painting”. A painting sur- prises the painter, one cannot plan it, it evolves. My objects on the other hand adapt their forms and dimensions often relation to the respective exhibition space. The choice of media may occur quite spontaneously, how this plays out is important to me. Sometimes there are performative steps between one and the other as in the case of the body-related work series. I slip in the sewn objects and these become a second skin. I portray these skins in movement via photographic sequences.

What is the relationship between painting and physical objects in your work?
For me painting and drawing are the most im- mediate means of expression. Through pain- ting I get to self-reflection. The act of painting over hours and days is a highly concentrated activity. As a student I constructed objects from unfinished canvases. I disassembled the can- vases encompassed and pressed things into them, tore and rended them – in this way my plastic works gradually began to develop.

Marc, having been trained in working with ceramics and glass you could have also pursued a more “crafty” profession. Was it always clear for you that you would take an artistic direction with the skills you have acquired with your education? Until I was admitted to the ceramics and glass class at The St Joost Akademie in s´Hertogenbosch of Arts and Design I hadn’t done any kind of sculpting. But I soon discovered that creating something in 3-dimensional form actually felt more na- tural to me, even more so than drawing. I realized quite soon that I had no passion for applied design. So I started doing purely figurative sculptures.

Many of your works tap into a diverse network of references ranging from nature to ar- chaeology, art history, and pop culture. What fascinates you about these influences? The wide range of references is related to the epistemological fiction that guides my re- search: the alien gaze playing with humanity's symbolic noise at the edge of silence with no value scales but only commitment to a deep state of detachment. Around1980, after my first experiments with this sort of radical other- ness between Incendio and Pieces of the People We Love, I made this ontological deci- sion to exile myself from this space-time, because I felt there was no longer anything to think of regarding art. Following logical rea- soning, I concluded: Since art has completed its cycle, we must think of it from the perspec- tive of post-completion. If we are in a sort of “Duchampian limbo”, adding comments to comments, adding noise to noise, why don’t we go to when there is a great silence on Earth, and mourn art, or even mourn symbolic pro- duction itself? Therefore, every reference can be inscribed within this operation of radical estrangement.

Often the pieces you create and the space they demand are gigantic. What is the drama- turgical role large dimensions play in your work? For me scale is not a poetic gesture but the in- strument to measure the intensity and com- plexity of my interaction with a context, in what I call a parasite-host relation. It also reflects how parasite and host deal with each other’s possibilities, desires and potentials. It is the material expression of a political negotiation with all the agencies involved.

Despite your focus in painting, at first glance your works appear like installations and sculptures.
I have repeatedly worked and experimented with a variety of media and my work processes often suggest a sculptural approach. Frequently I produce brackets or “displays” for the images which become an integral part of the work and enable me to treat them differently in space. This may suggest an installation, but I under- stand these elements as painterly expansion and in turn they create further references. According to the positioning of the works or their reflective as well as thermo-active picture surface, the space and the immediate environ- ment for that matter, receive further meaning.

Can you describe how the work process generates the sculptural approach in your painting?
My paintings develop in a very processual way. I follow a special procedure which actually generates the painting. I sand, fill, and varnish the layers repeatedly until a “sleek” surface is obtained which appears almost “like a screen”. The application of the paint and the sanding and filling, creates an archeological access that constantly exposes underlying color surfaces. The images take on something physical, and fine cracks and tears and other unplanned things appear that cohere the production process making it visible. These unintended variables and small mistakes in particular I find inter- esting and they become the reason for further works.

How did this work process develop? On one hand I wanted to shift the characteris- tics of painting and include visual impres- sions of presence. A significant influence was the “Finish Fetish” movement of the 1960s in Los Angeles where a group of artists around John McCracken used a variety of materials and techniques borrowed from the industrial
world, especially the automotive industry, to produce objects inspired by Californian culture.I too use lacquers and industrial paint to make shimmering object paintings that may refer tothe sub- and pop culture of my generation or are simply based on everyday observations.


Marc, what artistic approach are you pursuing in your artistic work?
I have always tried to expand the term sculpture, and in doing so questioned the meaning of classical sculpture and the representation of the nude figure in sculpture. So I began con- centrating on its formal foundations and expe- rimenting with various techniques and materials deriving from classical sculpture.

You like to work with forms that you have found somewhere. Sometimes we don’t recognize them, but they already exist. Right! I have begun to work with existing forms. We are surrounded by so many objects from which one can choose instead of creating new ones. In this context I am asking the question: is an idea or form good enough to have the right to be realized?

A classical sculptor is expected to create ob- jects from raw materials. In your case the object already exists. How did the idea emerge? It actually began with a lack of money because materials are expensive. I therefore tried to bypass the negative form – out of necessity really. This is how the series Remember me originated for which I poured the casting material into the negative space, the holes of abandoned ani- mal dwellings like dens of moles or hollows
of woodpeckers. This requires the development of sensitivity towards the environment, materi- als, and technique. I’ve always been interested in processes and experiments moving towards the term “media-reflective sculpture” with this principle.


What does the term “media-reflective” mean in regard to your own work?
Media-reflective means to me that the material properties and the manufacturing process of my materials can flow back in the creative process as basic parameters of my work. I use materials like sand, wax, metal, plaster, and the likes testing their potential. Last year for ex- ample, I began to work with a mixture of fungi mycelia and wood shavings excited about the idea that a fungi mixture begins to paint when placed with photographs in a plexiglass box. As in an aquarium one can watch the process and see how new pictures develop by means of infestation and decomposition until the fungus dries up turning into a papier-mâché-like material.

Is an idea or form good enough to have the right to be realized? What is the basic idea behind this work process?
I think I am searching for a subtle depiction of something that is normally invisible or considered unimportant yet has a tremendous influence on our existence and surrounds us constantly.

What can or ought art in your opinion achieve? Do artists have a particular respon- sibility?
I think they have! Artists may perhaps have as large an impact as people who lecture about political reforms. Artists can communicate to- pics quite differently; perhaps not in a strin- gent, rigid manner but they can communicate concerns in a nonverbal manner... Art is one of the most important media by which to change social and political situations. This is import- ant to me and also to remain open and to com- municate. If one can’t do it in large measures, one should at least try in small circles dealing directly with people. This is the only way to change things                                                                                                                                       
 

 

MARC BROOS

Född 1945 i Eindhoven i Holland. Bosatt i Smedsby, Östra Ämtervik  tillsammans med konstnär Karin Broos född 1950 i Uppsala. Han studerade vid Kungliga Konsthögskolan s´Hertogenbosch, Holland. Ungdomsrepresentant på van Abbemuseum Eindhoven, Holland på sjuttiotalet. Startade och drev gallerie "De Wolk is boven" (Molnen är däruppe) Eindhoven, 1970-1974.  Kom till Sverige 1975.

1998 – 2011 Marc Broos verk The Alma Löv Museum of experimental & unexp. Art ett never-ending ? konstprojekt, ett socialt allkonstverk startade 1998 som ett kulturhuvudstadsår projekt. Projektet överlevde året och almalöv hade utvecklats till en liten lysande stjärna på den svenska konsthimmeln, sen plötsligt sommaren 2010 kändes projektet färdigt, stod på topp, nämndes bla. som åtravärt besöksmål vid sidan om Moderna Museet, och las ner. Det blev en jordbegravning som en performance, helt i almastilen. Projektet har under tretton års tid fått mycket uppmärksamhet av media. Nationella och  internationella tongivande konstnärer deltog tillsammans med lovande yngre konstnärer årligen i almas experimentella konstprojekt. I dessa projekt deltog Marc Broos anonymt eller under annat namn som tex. Gina Fallacio, Friedrich Volt.
 

2017- 2018 "Whats Behind Doors" Konstprojekt i vilket ingå tolv par dubbeldörrar från 1890, bortforslade från en bostadsförening som bytte dörrar mot sk. säkerhetsdörrar. Fyra rum med fyra pardörrar var , som labyrinth, som byggnad visas på Alma Löv Museum som permanent installation

2018 "Accidents Happens ll", Installation bestående av tolv pelarbord, stol, stolben, dricksglas, flaskor, skyltdocka visas på Alma Löv Museum
 

2016 Kristinehamns Konstmuseum "Sånger från tredje avsats" maj- aug Karin Broos Bep Broos Marc Broos. Installation, multimedia

2015 "Vänskap" ett hundra ansikten på fd bästa vän gjutna i betong. Alma Löv Museum
 

2016 "Vi tar form i formen", hundra texter i diktform nedskrivna 2012-2016

2014 - ALMA LÖV ÅTERUPPSTÅR

 Alma betyder själ, så att ta död på Alma är inte lätt. I Berlin finns Boros Sammlung i konsthallen Bunkern, en fd Gestapobyggnad. På hemsidan finns uppgifter om vilka dagar och tider besök kan bokas. Besöket kan bara bokas via internet och besöksantalet är begränsat. Vid besöket i Berlin föddes idén för ett nytt Alma koncept. Nu kunde bestämmas vilka dagar och vilka tider som gäller och samtidigt skulle en max gräns kunna sättas för antalet besökare. Kanske bara öppet visa dagar, visa veckor och på bokningssidan ses antalet anmälda besökare. En bokningssida skapades. För att arbetet skulle bli lättare och mindre resurskrävande fick många paviljonger fasta installationer. Tillfälliga utställningar skulle kunna visas i Paleis Oranjestraats salar. Verksamheten skulle även breddas med barnverkstad, workshops, uppträdanden, performance, cafeverksamhet allt efter idéer av nya chefen Stella Broos. Bidrag beviljades från Kulturbryggan och Postkodslotteriet. Det var bara att sätta igång. En teatersalong och barnverkstad uppfördes och alla paviljonger fick behövlig ansiktslyftning. Ett tiotal konstnärer installerade verk i paviljongerna, entrén förlades till Paleis Oranjestraat, en teras och toaletter byggdes.

Marc Broos drog sig tillbaka, överlämnade alma i säkra händer (dotter Stella) och kunde nu leva det lite mer sorglösa livet, pendla mellan Värmland- Stockholm och framförallt hans nya favoritstad Berlin, kunde nu ägna tid åt skrivande och mindre projekt, kanske något tillslag på Almalöv, en filial i Berlin eller Almas Sister som blir någonslags filial 2020. 
Mer info på hemsidan almalov.com.

 

2020 "Betong" monument över en vänskap Nässjö Konsthall betonginstallation sommaren, hösten 2020

2018 - 2020 "Whats Behind doors". Tvåårigt  Konstprojekt 
 

2017 Kristinehamns Konstmuseum sommarutställning. Nya verk och retrospektiv . Video, foto, installationer, Dia, ljud, objekt, skulptur, måleri, grafik, airbrush. Hund o Katt på Liv och död med Karin Broos och Bep Broos

2011-2016 Årligt deltagande på Alma Löv Museum med diversa installationer, skulptur samt projekt på Värmlands Museums årliga höstsalonger, ägnar även tid åt skriverier.
 

2016 Värmlands Museums höstsalong installation "Vänskap" 1000 kg skulpturer

2015 Jag växer sakta , jag äter tystnaden härinne
 

2013- 2014 Arbetar med texter "Jag är kommen för att se mig omkring" en samling på 100 texter. Arbetar med installationer, videoverk.

2012 "I Failed"- Konstverk som skulle ingå i Benettons Konst satsning Imago Mundi. På ouppklarade grunder försvann verket och kom alltså inte med på utställningar och i boken. Titeln var kanske symbolisk för detta misslyckande. Förklaringen kan vara att verket inte passade in.
 
2011 ---- Årliga FFF Fryken Fassbinder Festival i samarbete med bla. Dramatiska Högskolan Stockholm, Professor Harald Stjärne samt studenter. Workshop, uppträdanden, filmvisningar, internt och för publik.

2011 ”Om Konsten är till för att bedöva, att få oss att glömma vardagen, då vore ett hammarslag i skallen den bästa konsten” Performance, slag med hammaren i skallen, som utförs av dem som förvärvar verket. Komplett med äkthetsbevis med foto av händelsen samt hammaren. Presenteras 2010 samt på facebook 2011. Intäkter går till CIA´s projekt Bodyguard for Art. För äkthetsbevis, mer info se sidan 23 (CIA Center for Interactual Art – konstens underrättelse verksamhet.)

2011 ”En bild säger mer än tusen ord” Ett internet/facebookprojekt. De som vill bli ägare av verket skriver ner etttusen ord, bara ordet ord och hänger detta verk på väggen. Vid verket titeln som är samma ”etttusen ord” med undertitel ”En bild säger mer än tusen ord. Använd ord ord ord ord (tusen gånger). Efter tillsänt foto till Marc Broos skickas äkthetsintyget, se sid.23

2011 STORM I ETT VATTENGLAS presenteras som ett facebook projekt. Skaffa ett vattenglas , fyll detta med vatten och ställ en bordsfläkt som blåser mot vattenytan framför glaset. För äkthetsbevis, info se sidan längst ner.

2011 ALMA BEGRAVNING- en performance, happening i Paleis Oranjestraat i anslutning ordnades ett seminarium.

2011 Seminarium ”Landet utanför” Deltagare: recensenter, konstnärer, författare, almaister.  runt midsommar 2011

2011 BURIAL GROUND Inrättande av CIA Burial ground. Konstens begravningsplats bland Alma Lövs sexton paviljonger. Det finns konst som blommar kort som får en för tidig död eller också får den en förtjänt död alldeles för sent. Det finns konst som själv berövar sig livet. Ja det finns så många sätt, det finns så många anledningar, det finns så mycket tragik och så mycket glädje. Världens första och enda begravningsplats för konsten.  Komplett med gravstenar, kors, kapell etc. Första begravning av ett antal verk av några konstnärer skedde i anslutning till Alma begravning runt midsommar 2011.

2011 FRUKOST I DET GRÖNA. Utsmyckningsförslag Karlstad Kommun. Med Edouard Manets kända bild ”frukost i det gröna” som inspirationskälla inbjuds varje helg under sommaren två par på en frukost i tex. Sandgrundsuddens park bakom museet i Karlstad. De får en filt och välfylld picknickkorg. Projektet dokumenteras, fotograferas och blir en utställning. bok. Förslaget lämnades jan 2011. Manets målning hälsades med ett ramaskri av den samtida kulturopinionen Detta berodde i huvudsak på de kvinnliga gestalternas oförblommerade nakenhet, som uppfattades som ytterst stötande av en publik som kunde uppskatta öppen erotik endast om den hade den rätta klassiska dräkten.

2010 ”Var finns Konstverket?” När Marc Broos blev tillfrågat att utföra ett verk på ”Konst på Hög” Kumla tyckte han att det redan fanns (för) många konstverk och han valde att gräva ner en modell av Österrikares Josef Fritzls källare, ett verk med titel .”Var finns konstverket ?” Marc åkte några månader senare ner till Kumla för att leta efter verket. Och där står han kvar med Lars Lerin, konstnär och fru Karin Broos  som plastfigurer. Han stående med handen obvanför ögonen och kollegorna sittande på en parkbänk i naturlig storlek.  De letar med blicken efter Marc Broos konstverk. Gruppen är alltså inte själva verket. Placerades på ”Konst på Hög” i Kumla som permanent verk 2010. SVT Kobra dec.2010.

2010 HOTELLPROJEKT TAWOTWS. Uppförde en av världens två sjustjärniga hotell, TAWOTWS, Take a Walk on the Wild Side i Paleis Oranjestraat. Totalt fyra hotellrum som även fungerade som utställningsplats. 

2010 SANATORIUM TAWOTWS med plats för åtta patienter uppfördes  och invigdes 2010. Anläggningen finns i anslutning till Paleis Oranjestraat komplett med café och stor svävande balkong med utsikt över sjön Fryken, byggd på åtta meters höjd.

2010 CIA CENTER FOR INTERACTUAL ART. startar gruppen CIA, konstens underrättelseverksamhet. Verksamheten går ut på att inhämta, bearbeta och delge information och data för att ge underlag för beslut på olika nivåer. Samarbete konst, teater, film, musik, litteratur, filosofi etc. Lokaler Paleis Oranjestraat, Hotell TAWOTWS, paviljonger. Konstnären, konstprofessor Jörgen Svensson planerar ett Almafamily projekt 2011.

2010 Konstvaruhus Braun en Broos
Öppnar konstvaruhus Braun en Broos med totalt 400 egna målningar och objekt. Visades på Almalöv från golv till tak. Flera års samlade verk.

2010 QUEEN FOR ONE DAY
Installation installerades i Rottnerospark 2009. Blev bland ett tiotal verk av publiken utsedd till vinnare och fick vara kvar 2010. Verket bestod av en tron på en med blommande växter planterad kulle som blev drottningens kjol. Via en stentrappa kunde man klättra på tronen och var Queen denna dag.

2010- 2011 DEN VARMA HANDEN Skissförslag skulptur båtbusshållsplats Karlstad inre hamnen. Att uppföra år ?. Verket ”Den varma handen” är 6,5 meter hög i betong eller polyester, En lång arm med välkommande hand, fingrar är ljusstakar med belysning.

2010- 2011 VÄLKOMMEN. Utsmyckning  entrén Hammarö bibliotek. Färdigt 2011. Balkong med vinkande figurer. Video/skulptur.

2007-2008 ASC- Assocation for Social Contribution. Utbyggnaden Paleis Oranjestraat. Café, lokal för nya gruppen ASC- Assocation for Social Contribution i fd kostallet.

2009 Dropp- installation - performance. Varje dag vid bestämt klockslag la Marc Broos sig naken i ett ”badkar”, ett form utsågat frigolitblock. Ett bevattningssystem sättes igång och ur ett sextiotal små rör droppade en blodfärgad vätska på kroppen tills frigolitformen var helt uppfyllt, kroppen täckt och endast en del av ansiktet syntes. Visades i skogsdunge Almalövmuseum

2009  DON`T FOLLOW LEADERS WATCHIN PARKIN´ METERS installation, skulptur och ljud.  ”HALLELUJA” en två meter lång rörlig präst som via rörelsevakt reser sig , säger halleluja, naturlig storlek, visades på olika platser, bla Stockholm Art Fair. Almalöv. Inbyggd vindrutetorkarmotor och kedjor med motvikt får prästen att resa sig upp och ned.

2008 SUPERMARKET Almalöv medverkar med egen monter på  Supermarket i Stockholm. Installation med div konstnärer. Delar deltog i Lettland Biennalen.

2008 Jag är svensk videoprojekt i samarbete med studenter från Broby Grafiska. På en video dök personer upp ur ”inget” tog några steg framåt, tittade in i kameran och sa: Jag är Svensk” och bilden försvann i ”inget”. Hundratal personer filmades. Ska ingå i utsmyckning Skoghall Folkets Hus.

2008 FRUKOST I DET GRÖNA.. Med Edouard Manets kända bild ”frukost i det gröna” som inspirationskälla inbjuds varje helg under sommaren två par på en frukost i tex. Sandgrundsuddens park bakom museet i Karlstad. De får en filt och välfylld picknickkorg. Projektet dokumenteras, fotograferas och blir en utställning. bok. Förslaget lämnades till Karlstad kommun. Manets målning hälsades med ett ramaskri av den samtida kulturopinionen Detta berodde i huvudsak på de kvinnliga gestalternas oförblommerade nakenhet, som uppfattades som ytterst stötande av en publik som kunde uppskatta öppen erotik endast om den hade den rätta klassiska dräkten.

2008 SOFFOR TILL KONST. Sex stycken soffor sponsrade av IKEA till sex konstverk. Permanent installation Almalövs café. Under sofforna verk av Gilbert & George, Jenny Holzer, Ernst Billgren, Jan Håfström, Denise Grünstein, Maya Eizin Öijer, Mari Saarinen.

2008 Vad vill du bli när du är stor. En liten anteckningsbok på ett bord med stol. I boken skrev fyra hundra personer vad det ville bli när de skulle vara stora. Allt från djurpark tills att utan att vilja bli som sin mamma men ändå liknar mamman mer och mer..
2008 Sound and Silence for Love and AggressionPlaner, skisser, modeller för ett planerat runt museum med atriumgård i mitten, kombinerad konstnärs boende, insatslägenheter för konstnärer och vänner. 
2007 INTERIÖRER Storfors, Interiörer samlingsutställning. Skulptur, måleri.
2007 Jesus Died for nothing I suppose, installation Kafkahuset.
seminarierum. Kent barbiedocka, bakvänt på ett träkors. Även Jesus i brons med bakspegel.

2007 Glasgow School of Art –resa till Scottland. Resulterade i utställning på Alma Löv
i samarbete med Glascow school of art.

2007 WRITE ME A LETTER. Placerade tusentals visitkort på offentliga toaletter och andra ställen i hela
Sverige med uppmaning att ta kontakt med M. Via email, tel, post. ”I want to be your friend, write me a letter.”

2006 Galleri Billing Baar Schweiz installation, video och måleri.

2006 Paleis Oranjestraat  En artikel av Clemens Poelinger i Svenska Dagbladet med rubrik ”Marc Broos Kung i eget konstrike”gjorde att Marc Broos köpte år 2006 en lada från 1890 som byggdes om till Paleis Oranjestraat, konsttempel med ett tjugotal salar, rum, café, samlingssal.

2006 ME- SIXTY YEARS Stockholm Art Fair. Konstmässans, Special guest,(gratis monter) visas installation,. Ur alla privata fotoalbum togs ocensurerad samtliga bilder på vilka han förekom. Totalt 500 bilder, alla i samma format placerade på 100 metallhyllplan på en järnställning som formade ett U-rum på konstmässan,

Konstmässan II, Designade sexkantmonter, bjöd  in Värmlands Museum, Kristinehamns Konstmuseum, Rackstad Museet, Laxholmen, museer som i var sin tårtbit deltog på konstmässan.

2006 IT IS WHAT IT IS- IS IT THAT IT IS? THATS WHAT IT IS! organiserar Konstbiennal på Alma Löv Museum, sexton konstnärer deltog.

2006 I WANT YOUR DREAMS
Uppmanade besökare att skicka in drömmar. Några skulle förverkligas. Hundratals drömmar skickades in via email, telefon, brev. Drömmarna skulle katalogiseras, soreteras efter rubriker. Tyvärr kollapsade hårddisken, alla drömmar gick upp i rök. Projekt på AlmaLöv .

2005 WHEN I GROW UPP I WANT TO BE A LADY, installation(med ljud) om önskningar, ”vad vill du bli när du blir stor” i Almapaviljong.
I en liten bok skrev besökare vad de ville bli när de blir stor.

2005 VIDEOWORKSHOPS Organiserar en serie tvådagars filmworkshops på Alma Löv med filmare, skådespelare som alla bodde på Almalöv. Bla one minute filmer.

2005 SEXTIO ÅR. Ur alla fotoalbum kopierade M bilder på vilka M fanns. Från födseln till sextioårsdagen. Det blev ocensurerad 450 foto alla i samma format uppställda på femtiotal metallhyllor. Visades Stockholm Art Fair samt på Almalöv.

2005 ROW ROW ROW YOUR BOAT gently down the stream
Genom fönster i hästvagnen såg man in i den mörka vagnen, i denna en häst ätande hö , närbild på hästhuvudet som svängde sakta och sjöng ”row row row your boat gently down the stream, merely, merely, merely, live is but a dream.” DVD monitor och ljudinstallation. Bla på Almalöv Museum

2004 ACCIDENTS HAPPENS, En mobilinstallation, barnvagn, två kvinnor, en nedstörtande upp och ned i vagnen, ljudanläggning med olika ljudboxar med barnskrik och videokamera, iklädd smoking. Marc Broos gick omkring i fem dagar på konstmässan. (Du är min enda konkurrent på denna mässa” sa Kjartan Slettemark.) ”Utan din installation är denna mässa en enda grå mässa”- Ulrika Knutsson.

2004 ART IS INVESTIGATION Värmlands Museum. Ett försök att förklara konst for höstsalong publik. ”Art is investigation, art is sublimation, art is blub blub…” högtalare, bandspelare med rörelsevakt.

2004 ”JUST LOOK AROUND”
Museet Karlstad, installation med stol och vagnshjul, pekande kvinna och en högtalarröst som var femte minut ropar ut, ”JUST LOOK AROUND”

2004 EN MASSA KONST PÅ HÖG Konst på Hög, Kumla. Mycket rörig installation med ljud en massa figurer, foto, målningar, ett träd med blommor, texter i ARKEN.

2004 ACCIDENTS HAPPENS, gick runt under fem dagar på Stockholm Art Fair med en barnvagn med ACCIDENTS HAPPENS ljudinstallation med ljud av gråtande baby och en kvinna som stod upp och ned i barnvagnen, ramlat ner från femte våningen. Utan detta verk är hela mässan en enda grå mässa var Ulrika Knutssons kommentar medan Kjartan Slettemark som Marilyn Monroe berättade att han såg Marc Broos som sin enda konkurrent på Art Fair

2004 Thats Life Live DROPPINSTALLATION Almalöv Museum
I ett stort figurutsågad frigolitblock med droppanläggning la Marc sig varje dag naken en halvtimme i blocket/karet medan det droppade röd väska ur fyrtiotal droppande munstycken.

2003 AFFISCHERING FÖRBJUDEN
En affisch som ingen skulle ta ner. Ett hundratal affischer med just denna text, "Affischering Förbjuden", sattes upp på olika platser i Karlstad. Affischen kunde även laddas ner från internet för att kunna sättas upp av intresserade på olika platser i andra städer, fanns till exempel i Göteborg och Karlstad. Konstprojekt offentliga toaletter.

2003 KEEPING THE WORLD FREE FROM DIRT  Stockholm Art Fair. Marc jobbade i landstings rock som en till städare utklädd jugoslavisk läkare på Stockholm Art Fair. Utrustad med sopborste och videokamera på kvasten riktat mot golv städade han alla montrar under fem dagar. Städade bara hos gallerister som inte hade skräp på väggarna. Anställd hos ASC Assocation for Social Contribution. Filmade en hel dag (kvinnodagen 3 mars) alla golv med videokamera monterad på sopborste. Blev en arbetsdag, åtta timmar film.
Visades på SVT- Marc fick gratis lunch hos invandrare som var läkare och drev en pizzeria. Jobbade någon dag svart i svarta kläder. Bla. konstnären Ulf Rollof anlitade denna städare.

2003 TRYING TO PUT THE TOILET IN THE TOILET Rackstadmuseet., Installation med två toaletter plus video, Times goes by so slowly. Försökte spola ner en toalett i en toalett.

2003 ACK VÄRMELAND DU SKÖNA ,Kan du vissla Johanna. Kyrkeruds Folkhögskola.
Femtiotal med visselpipor försedda elever lärde sig att vissla Ack Värmeland du sköna. En student blev utsedd till dirigent. Spelades in på skiva.

2003  ”GARDEROB” Karlstad Universitet, Installation med flera hundra klädesplagg med musfällor och svart black i fickorna hängdes upp i den ofta tomma garderoben (skräck för stöld) på universitet i Karlstad. Det femtio meter långa verket slängdes av städpersonal i en container. Rubriker i tidningar ”60 meter konstverk borta” Meningen var att man vågade att hänga kläder när garderoben var befolkad.

2002 SMEDSBY KONSTAKT Startar Smedsby Konstakt (2002-2006) ett produktionsbolag som turnerade i Holland, Lettland, Danmark, Norge på olika konsthallar med större produktioner i vilka olika konstnärer deltog.

2002 I WANT YOUR DREAMS Projekt Arvika Festivalen. 4000 visitkort delades ut med förfrågan att skicka drömmar, flera hundra svarade.

2002 URSÄKTA KAN DU VISSLA? Rackstadmuseet. Två hundra personers tilfrågades ”ursäkta kan du vissla?” visslande olika melodier, inspelades på bandspelare.

2002-2001 I WANT TO BE YOUR FRIEND, WRITE ME A LETTER, Kortprojekt på offentliga toaletter, rastplatser Karlstad-Malmö. Kort placerades på olika ställen med uppmaning att skriva, maila till M.

2002 BRIGHT LIGHT . TV som ljuskälla, videofilm, filmade en 1500 watt strålkastare. Via tv´n som bara drar 50 watt kunde man nu använda sin tv som ljuskälla som gav mer ljus, energi än den energi den förbrukade. Denna uppfinning väckta uppmärksamhet hos lokaltidning som lagom inför jul gjorde ett större reportage. Visades på ljusmässan i Älvsjö.

1990- 2006 Medverkade med egen monter varje år på STOCKHOLM ART FAIR, senare med produktionsbolaget Smedsby Konstakt.
Smedsby Konstakt producerade utställningar som visades i Holland, Norge, Lettland, Sverige, Madagaskar.

2001 EN BILD SÄGER MER ÄN TUSEN ORD undersöktes om en bild säger mer än tusen ord. Ett tusen studenter medlemmar i East Water Art Academy skrev med vit färg på en jätteduk var sitt ord. Tusen ord. Verket gjordes under tre månader på Almalöv.

2001 JURYBEDÖMD UTSTÄLLNING Denna bild, en duk på fyra meter gånger tre meter bestående av tusen ord lämnades in på jurybedömda höstsalongen på Värmlands Museet. Frågan var säger denna bild mer än tusen ord, mer än innehållet, tusen ord.

2001 I HOLLAND STÅR ETT HUS. Större bild och ljud installation med kollegan Hans Biezen. Hade fått montern sponsrat av Art Fair. Broos och Biezen sjöng en Holländsk visa och hade byggt upp fyra stora kanalhus, bestående av fyra hundra små målningar. Även IKEA plastgarderober med stora foton ingick i installationen. Inslag på SVT Christoffer Barnekow.

2000 PORTEN  arbetade i diabasgruvan hos Björn Nordenhake i Broby, Skåne utförde bla. En  större 2400 kg  skultur i rödvånga granit. Denna skulptur visades i Borlänge och leasades av Malung kommun. Nu uppställt på Alma Löv Museum.

2000 THE ALMA LÖV COLLECTION
Inredde en monter på Stockholm Art Fair med fyra hundra verk, allt från video, skulptur, måleri, objekt.

1999 PORTABLE ART GALLERY. Detta år var han nästan inte med på Stockholm Art Fair. Fick abstinens besvär. Byggde ett mobilt galleri och gick omkring på mässan i fyra dagar med galleriet plus annex. I galleriet fanns bilder på alla gallerister sittande i sina montrar väntande på sina gäster. Fotograferat året innan. Ett hundratal akrylmålningar i mindre format.

1999 JUST CALL ME ANGEL, sex meter hög objekt och installation bestående av sexton uppstaplade ”explosiv”märkta militär kistor med motor i toppen av skulpturen med startknapp på marken, stor blodfläck under verket och ett foto av en fallande ängel… Tillsammans med Hans Biezen, BROTHERS IN ART Bidrag till Höstsalong museet. 1999

1999 CHOOSING YOUR PARTNER, Internationell Mailartprojekt Umeå. Hans bidrag bestod av gratis adressändringskort som han dagligen skickade till Umeå Konsthall. På kortet fanns olika förfrågningar om en partner. Detta bidrag blev av tidskriften 00-Tal utnämnd till det mest intressanta bidrag bland 1500 bidrag från hela världen.

1999 THERE ARE NO MORE TEARS IN THE LAND OF PAIN, Installation på Hagfors Folkets Hus. I fyrtio små kopparskålar låg ögonen i en vätska . Projektet väckte anstöt och plockades efter några dagar ner av arrangören.

1999 FÅR VIDRÖRAS Installation på Galleri Bergman. Verket bestod av hundra penisar i olika tillstånd i lera och visades i ett sk. herrum, ett rum på galleriet var herrar förr i tiden kunde titta på nakna kvinnor.
Galleriet tyckte att bilderna var opassande.   Verket  var jurybedömt och godkänt men galleristen vägrade att visa verket. Vi visar inte kissepinnar” var galleristens svar. ”Broos avsnoppad” på galleri blev tidningsrubriken.

1999 Hundra penisar visades istället på Art Fair-Stockholm, 100 för de stora, 50 för de små. Gick åt som smör , favorit bland kvinnliga gallerister. S kvinnoförening beställde flera stycken, på fråga om vilket tillstånd önskades blev svaret ”bara de är glada”.

1998 ATT ÄLSKA I NÖD OCH LUST
Målade av alla bröllopsbilder ur annonsen i Dagens Nyheter, Ett 60 tal spraymålningar. Visades Eksjö Konsthall 1998

1998 SAFE STREET Umeå. Performance tidigt på morgonen vid femtiden gick han med handdriven vagn,  tryckte med pappersmassa och tillverkad lång smal pappermassaform hundratals vita mittstreck på en hårdtrafikerad gata i Umeå.

1998 STORM I ETT VATTENGLAS Reijkjavik Island, Nordiskt projekt. Större installation i nedlagd Isfabrik. Containerfynd och annat. Fick pris för verket STORM I ETT VATTENGLAS- en fläkt och ett glas med vatten, visades i Zurich, galleri Baar.

1998 N´art . Större installation i isfabrik Reijkjavik Island, fraktades sedan med båt från Island till Sverige. Visades även i Hagfors. Installationen väckte protester från ett kommunalråd ”detta är inte konst” som citerades i tidningen.
Denna utställning blev något slags vändpunkt i Marc Broos konstnärskap och många saknade, pratade senare om tiden då han gjorde skulpturer i lera och uppskattade denna del av konstnärskapet mer än det som han skulle jobba med kommande två decenier. Leran las på hyllan för att sedan kanske 2011 tas i bruk igen.

1998 NAGELSKÅDERI Placerade Selma Lagerlöfs tånaglar i monter. Rubriker i Aftonbladet: ”De eviga frågorna om hur lång Strindbergs penis var i ”upprört tillstånd” berikas nu med ett annat litterärt klipp. Selma Lagerlöfs tånaglar i monter, prydligt uppradade på en sammetskudde…” ramaskri i VF;
”Äckligt” tyckte recensent Rune Engelbrektsson.

78- HÖSTSALONGER. Deltog under ett tjugo/femtontal år (tom 2007) årligen med ofta påkostade installationer på Värmlands konstföreningens höstsalonger på Värmlands Museum. Verk uppskattades föga av några styrelsemedlemmar, passade inte in. Marcs verk betraktades som jippo av museums intendent Björn Hedstrand. Att Marcs verk ofta hamnade på första sidan i lokaltidningar upprörde säkert en del.

Utsmyckningar:
Årjäng vårdhem.
Charlottenberg tandläkarklinik,
Eda Tandläkarklinik,
Örebro Polishuset,
Hagfors Gymnasium,
Landstinget kommuner, landsting.
Skulptur Freedom på Ingesunds Musikhögskola plockades för några år sedan ner och ligger i en källare.
Konst på Hög Kumla 2010.
Hammarö bibliotek 2011
Båtbusshållsplats Karlstad 2011 vilande
CIA 2011 projekt performance , happenings.
första projekt Alma Lövs begravning 2011.
Drivkraften bakom Alma Löv museet.

Stipendier bidrag:

Värmländska Akademien 2020 "Lagerlövet"                                                                                   

Thor Fagerkvist stipendium 2015                                                                                     

Postkodslotteriet 2014                                                                                                    

Kulturbryggan 2013                                                                                                                  

Fonden Åke Nermans minne 2011 

Bildkonstnärsfonden 2011
Konstnärsnämndens Dynamostipendium 2007 av Sune Nordgren.
Fröding Stipendium 2007.
Bror Eijve Stipendium 2006.
<span style="font-size: 10pt; font-family: Helvetica; color: #2d2d2d;"
Technique: Painting, Sculpture, Video / Photo, Textile, Graphics, Glass, Collage, Mixed media
Photo:

OBS! Denna webbplats använder Cookies eller liknande teknik.

Om du inte ändrar webbläsarens inställningar, så godkänner du det. Läs mer

Jag förstår och Accepterar