Intresseanmälan för konstnärlig gestaltning på Museigatan i Karlstad


Intresseanmälan för konstnärlig gestaltning på Museigatan i Karlstad


Museigatan i centrala Karlstad rustas upp och kommer att få bredare vistelseyta, bli tillgängligare samt inbjuda till vattennära vistelse. Gatan löper utmed Klarälven och ingår i kommunens satsning på Älvpromenaden som börjar vid Almentorget där Carl Boutard gjort den konstnärliga gestaltningen. Stråket fortsätter utmed Älvgatan via Museigatan till Museiparken där det står verk av Lena Cronqvist, Leo Pettersson, Siri Bjerke och Niki Merimaa. 

Läs mer >>