• Carolina N
 • Bjorn M
 • Karin F
 • Gunnar L
 • Amanda K
 • Henrik Ernstson
 • Kristina G
 • Anna Hedstrand
 • Johannes W
 • Ingrid S
 • David T
 • Eira Atterfors
 • Niklas Brandow
 • Annika Berglund
 • Goran P
 • Lena Anderdott
 • Karin Borjesson
 • Anne L
 • Mia G
 • Marie H
 • Sara N
 • Kerstin R
 • Veronica O
 • Kristin
 • Henrik M
 • Karin Fast Aronsson
 • Cecilia S
 • Kerstin O
 • Annika Eriksdotter
 • Maline N
 • Jessica Sb
 • Mia T
 • Karin L
 • Margaretha J
 • Johan M
 • Louise W
 • Olga M
 • Peringe R
 • Marie S
 • Giselle R
 • Johan G
 • Marc Broos
 • Hansola S
 • Ellinor H
 • Otto L
 • Anne H
 • Tage Daleljung
 • Dakini I
 • Lena Jäder S
 • Ann Korneev
 • Lotta L
 • Tor Cederman
 • Carina M
 • Eva Carlstein
 • Kjell S
 • Simon T L
 • Lena Anden
 • Kerstin W
 • Kenneth Borjesson

Acryl på duk

Beskrivning och kontaktuppgifter

Dakini Ingevaldsson

Ingersbyn, Östtomta
671 95 Klässbol

Född 1950 i Karlsborg

Nyckelviksskolan 1968 - 69

Grundskolan för Konstnärlig utbildning 1970 - 71

Konstfack, Måleri 1971 - 76

Jag har minnen från tiden då jag var så liten att jag inte hade ord för det jag såg omkring mig. Ändå njöt jag av att se. Färger Former. Förhållanden mellan olika former. Mellanrummet, rymden mellan fyra stolsben. Mönstret av skugga och sol på golvet. Eller mönstret på mammas kjol... (forts följer)

foto