logga 80 avlang 1

Fonden Åke Nermans Minne

Konstnären Peggy Nerman föddes 1923 i Karlstad. En stor del av sitt yrkesverksamma liv bodde hon i Stockholm och på Österlen. Peggy Nerman var en av våra äldsta medlemmar i konstnärsförbundet och när hon den 26 juli i år avled 86 år gammal, tilldelades Värmlands konstnärsförbund i hennes testamente ett legat om 500.000 kronor.

Utdrag ur TESTAMENTET

Undertecknad, Peggy Nerman, förordar härmed, med upphävande av tidigare gjorda förordnanden följande såsom min yttersta vilja och testamente beträffande min kvarlåtenskap.

I.                    Följande legat skall utgå.

5. Aktier och andra värdepapper till ett värde av 500.000 kr skall tillfalla genom detta testamente stiftad fond benämnd Åke Nermans Minne. Fonden skall förvaltas av styrelsen för Värmlands Konstnärsförbund. Fonden skall ha till ändamål att årligen utdela ett konstnärsstipendium till en aktiv konstnär som är medlem i Värmlands Konstnärsförbund, vartannat år en kvinna och vartannat år en man. För erhållande av stipendium skall hänsyn tas till enbart konstnärliga kvalifikationer.

Stipendier behöver ej sökas och får användas efter stipendiatens eget gottfinnande, utan redovisningsplikt. Utdelning skall ske vid Värmlands Konstnärsförbunds ordinarie årsmöte. Högst avkastningen får utdelas.

Arvsskatten för detta legat skall betalas av dödsboet.

Peggy Nerman

Värmlands konstnärsförbund tog med stor tacksamhet emot donationen och vid årsmötet den 3 oktober 2009 instiftades fonden Åke Nermans Minne helt efter Peggy Nermans önskan.

Åke Nerman, född 1886 – död 1965 var Peggys far och en stor kulturpersonlighet i Karlstad på sin tid. Genom hans konstintresse och helhjärtade tro på dotterns konstnärliga begåvning möjliggjorde han ekonomiskt för Peggy att helt ägna sig åt sitt konstnärsskap. Som ringar på vattnet sprider nu Peggy Nermans donationen möjligheten till andra konstnärer att genom stipendiet få en tids arbetsro.  

Karlstad i september 2010

Margita Dahlström

Dåvarande Ordf. i Värmlands konstnärsförbund

Stipendiater:

2010 Gunvor Nelson

2011 Marc Broos

2012 Annie Lindgren

2013 Bengtgöran Flood

2014 Lena Cronqvist

2015 Jörgen Svensson

2016  Ingalena Klenell

2017  Lars Lerin

2018  Ditte Reijers

2019  Bertil Bengtsson

2020 Kristin Andreassen

OBS! Denna webbplats använder Cookies eller liknande teknik.

Om du inte ändrar webbläsarens inställningar, så godkänner du det. Läs mer

Jag förstår och Accepterar