Konstnärlig gestaltning, Karlstad 2019.

Vi söker konstnärer som är intresserade av att göra en konstnärlig gestaltning i anslutning till en ny skola på Våxnäs, Karlstad.

I bifogad pdf hittar du mer information om projektet och hur du gör intresseanmälan.

Har du frågor kring projektet så hör av dig till mig efter 6 augusti, fram till dess har jag semester.

Ni som har hemsidor för era föreningar får gärna lägga ut informationen där.

Med vänlig hälsning

Ingela Wessmark

Projektledare konst
Kultur- och fritidsförvaltningen
Karlstads Kommun

 

Intresseanmälan.pdf