Stipendium till Åke Nermans minne 2017

Stipendium till Åke Nermans minne 2017
gick till Lars Lerin

så här löd styrelsens motivation:

Värmlands Konstnärsförbund vill 2017 tilldela dig stipendiet till Åke Nermans minne
för att du med ditt måleri och dina berättelser når in till de ömtåliga områdena i individen, för att också kunna nå ut till det som vi alla kan känna igen hos varandra. Du lyfter fram skönheten i den värmländska glesbygden och ger oss hopp om att livet trots alla motsägelser är värt att leva. Dina bilder och texter blir berättelser om skilda världar.
De får oss att ana storheten i det lilla och värdet i det vardagliga.


För din stora förmåga att förena det som ögat ser med det som handen tolkar i ett outtröttligt samspel
mellan vatten, pigment och ett papper.

Du har den unika förmågan att se och tolka världen så att vi betraktare kan komma livet lite närmare.


Styrelsen Värmlands Konstnärsförbund 2017