Miljöansvar

Hjälp oss minska utsläppen av kadmium!

Du som får den här broschyren i din hand kommer på

ett eller annat sätt i kontakt med konstnärsfärger som

kan innehålla kadmium. Vi på reningsverket vill med

det här utskicket informera om att kadmium är en

giftig tungmetall som inte går att rena bort och som

orsakar stora problem både ute i miljön och för hälsan.

Vi har som mål att återföra det slam som bildas i vårt

reningsverk till gödsel för jordbruket. Om slammet

innehåller miljöfarliga ämnen fungerar det inte.

I dag finns hobby- och konstnärsfärger som ersätter de

farliga kadmiumfärgerna på marknaden. Trots det

används kadmiumfärger fortfarande i undervisning och

av många konstnärer. Det visar nya mätningar som

nyligen presenterats i Svenskt Vattens rapport

Kadmiumgult är fult”.

Vi behöver din hjälp för att skapa ett fungerande kretslopp. Så ta dig tid och läs

mer i den bifogade broschyren om hur du kan förhindra utsläpp av kadmium när du

målar. Du kan också läsa mer om Svenskt Vattens arbete för en giftfri miljö och

ladda ner rapporten ”Kadmiumgult är fult” (Meddelande M106, oktober 2012) på

Svenskt Vattens hemsida.

 

Med vänlig hälsning

Åsa Andersson

miljöingenjör

 

miljovanligt.pdf