Närbild Henric Westlund

Verk nr. 225

Såsom i himmelen så och på jorden, mdf/keramik/färg

Konstnär: Henric Westlund


”Så som i himmelen så ock på jorden handlar om kommunikationen mellan det osynliga och synliga. En önskan om att vara i den skärningspunkt där himmel och jord möts. Att på ett djupare sätt förstå sig själv i ett större sammanhang. 


Verket är ett av sammanlagt nio verk, där pusselformer satts samman och varierats på olika sätt. Tillsammans visades de i en utställning på Not Quite sommaren 2019. Fler pusselbitar är planerade för kommande projekt.”

Henric Westlund