Skulptur

Beskrivning och kontaktuppgifter

Morten Lid  

Lövstigen 19
661 43 Säffle

e-post: mikal50@outlook.com

www.mortenlid.com

Mobil: 0702 52 41 42

foto