• Johan G
 • Kerstin W
 • Karin L
 • Gunnar L
 • Goran P
 • Kerstin R
 • Jessica Sb
 • Anne L
 • Hansola S
 • Anne H
 • Sara N
 • Louise W
 • Marc Broos
 • Karin Fast Aronsson
 • Mia G
 • Henrik M
 • Eva Carlstein
 • Margaretha J
 • Lena Anden
 • Tage Daleljung
 • Marie H
 • David T
 • Simon T L
 • Johannes W
 • Kjell S
 • Ellinor H
 • Carina M
 • Kenneth Borjesson
 • Ann Korneev
 • Tor Cederman
 • Maline N
 • Karin Borjesson
 • Kerstin O
 • Karin F
 • Peringe R
 • Ingrid S
 • Bjorn M
 • Carolina N
 • Lotta L
 • Henrik Ernstson
 • Amanda K
 • Lena Anderdott
 • Kristina G
 • Dakini I
 • Eira Atterfors
 • Marie S
 • Cecilia S
 • Olga M
 • Otto L
 • Annika Eriksdotter
 • Lena Jäder S
 • Johan M
 • Mia T
 • Anna Hedstrand
 • Kristin
 • Veronica O
 • Giselle R
 • Niklas Brandow
 • Annika Berglund

Måleri, skulptur mm

Beskrivning och kontaktuppgifter

Jag är en konstnär som arbetar i olika tekniker.

 • Måleri tempera/olja, akvarell och teckning. 
 • Skulptur i lera, gips, betong och brons
 • Objekt och Installationer och då gärna med digitala inslag.


Jag arbetar gärna med olika teman som intresserar mig. T.ex acceptans, positioner, identitet och mätbarhet.
Innehåll som har med människans villkor, upplevelse och interaktion att göra
Människans kroppsspråk, rörelse och uttryck är ett annat stort intresse.

Margaretha Jansson
Segerstabyn 320
660 50 Vålberg
070-573 07 48

signerat.mj@telia.com

 www.signerat-mj.se

Detaljer

Teknik
Måleri, Skulptur
Webbsida