Blandteknik, illustration

Beskrivning och kontaktuppgifter

Kristina Gullander
Furustigen 7 A

652 21 Karlstad

072-717 32 73

kristina.gullander@gmail.com

foto