• Henrik M
 • Sara N
 • Johannes W
 • Carina M
 • Goran P
 • Ellinor H
 • Karin L
 • Veronica O
 • Karin Fast Aronsson
 • Lena Jäder S
 • Anne L
 • Maline N
 • Ann Korneev
 • Kristina G
 • Amanda K
 • Annika Berglund
 • Johan G
 • Bjorn M
 • Eva Carlstein
 • Marc Broos
 • Kenneth Borjesson
 • Marie H
 • Otto L
 • Louise W
 • Niklas Brandow
 • Anna Hedstrand
 • Tage Daleljung
 • Kristin
 • Mia G
 • Kerstin W
 • Anne H
 • Gunnar L
 • Marie S
 • Kerstin O
 • Hansola S
 • Henrik Ernstson
 • Giselle R
 • Lena Anderdott
 • Eira Atterfors
 • Simon T L
 • Kerstin R
 • Peringe R
 • Lena Anden
 • Karin Borjesson
 • David T
 • Johan M
 • Cecilia S
 • Mia T
 • Carolina N
 • Lotta L
 • Olga M
 • Annika Eriksdotter
 • Margaretha J
 • Jessica Sb
 • Karin F
 • Kjell S
 • Ingrid S
 • Dakini I
 • Tor Cederman

Måleri och teckning

Beskrivning och kontaktuppgifter

Niklas J Brandow  
Selabacken 8
686 95 Västra Ämtervik

073-723 54 94
njbrandow@hotmail.com

Arbetar primärt med abstrakt intuitivism och icke-figurativa landskap, framförallt i akryl och blyerts, på duk och papper.

Är mer intresserad av vad livet, verkligheten, mänskligheten och kärleken är (som tidlösa fenomen) än samtidsdebatten och det senaste. Har även publicerat en bok med titeln 'Livet - Ett fruktsammare perspektiv', vilken finns att köpa via Bokus.

UTSTÄLLNINGAR
1995 Nationalmuseums 'Unga Tecknare'
1999 Grafikutställningen 'Getfotsfondens stipendiat', Galleri H, Stockholm
2000 Grupputställing, Grafik i Väst, Göteborg
2000 Samlingsutställningen 'Teckningskonst', Södertälje Konsthall
2000 Separatutställning - måleri, Galleri H, Stockholm
2003 Separatutställning - måleri, Galerie Galax, Göteborg
2005 Samlingsutställning, Logen, Västra Ämtervik
2006 Jurerad Samlingsutställning, Galleri Slottet, Sunne
2007 Konst på isen, installation, Mariebergsviken, Karlstad
2007 Gruppuställning, Konstrfrämjandet, Karlstad
2008 Utsällningen 'Nordische Zeicehn', Noderstedt - Hamburg
2009 Utställningen 'Paper make's dance', Grenå
2010 Grupputsällningen 'Upp till kamp', Hamnmagasinet, Arvika
2013 Övre Frykens Konstrunda -06,-07,-08,-09,-11,-12,- 13
2014 Utställningen 'Getfotsfondens stipediater', Grafiska sällskapet, Stockholm
2015 Vår-/Höstsalonger, Värmlands Konstförening -07,-08,-09,-12,-14,-15
foto