• Johan G
 • Veronica O
 • Amanda K
 • Karin Borjesson
 • Hansola S
 • Ellinor H
 • Carina M
 • Maline N
 • Jessica Sb
 • Lotta L
 • Kristin
 • Henrik M
 • Johan M
 • Karin F
 • Karin Fast Aronsson
 • Anna Hedstrand
 • Annika Eriksdotter
 • Olga M
 • Eva Carlstein
 • Cecilia S
 • Kenneth Borjesson
 • Otto L
 • Kerstin O
 • David T
 • Ingrid S
 • Kristina G
 • Kerstin R
 • Peringe R
 • Anne H
 • Louise W
 • Marie S
 • Mia T
 • Dakini I
 • Lena Jäder S
 • Kerstin W
 • Annika Berglund
 • Marie H
 • Bjorn M
 • Giselle R
 • Eira Atterfors
 • Carolina N
 • Margaretha J
 • Lena Anderdott
 • Lena Anden
 • Johannes W
 • Goran P
 • Kjell S
 • Tor Cederman
 • Sara N
 • Tage Daleljung
 • Anne L
 • Henrik Ernstson
 • Niklas Brandow
 • Gunnar L
 • Karin L
 • Simon T L
 • Mia G
 • Marc Broos
 • Ann Korneev

Skulptur, offentlig konst, relief, måleri

Beskrivning och kontaktuppgifter

Ann Carlsson Korneev

Stora Wrem, Rosenberg
45743Fjällbacka  

Tel: 0706225179  E-post: carlsson.korneev@telia.com

www.ack.skulptorforbundet.se  

Jag arbetar med utställningar och konst i offentlig miljö. Det kan vara både för inomhus- och utomhusmiljöer. Verken kan utgöras av tredimensionella verk, reliefer och måleri. Mina material är oftast brons, marmor och granit samt färg.

Ett återkommande tema är människans förhållande till naturen, olika filosofiska frågor om universum, vår galax, vår planet - vårt gemensamma ursprung och vårt kollektiva medvetande.

Detaljer

Teknik
Skulptur
Webbsida

foto