• Johan M
 • Kerstin R
 • Ann Korneev
 • Mia G
 • Lena Anden
 • Margaretha J
 • Niklas Brandow
 • Annika Eriksdotter
 • Annika Berglund
 • Karin L
 • Kerstin W
 • Henrik Ernstson
 • Hansola S
 • Lena Jäder S
 • Johan G
 • Lotta L
 • Veronica O
 • Kerstin O
 • Eva Carlstein
 • Sara N
 • Ingrid S
 • Johannes W
 • Jessica Sb
 • Otto L
 • Eira Atterfors
 • Tage Daleljung
 • Amanda K
 • Bjorn M
 • Carolina N
 • Mia T
 • Kjell S
 • Marie S
 • Anne L
 • Tor Cederman
 • Lena Anderdott
 • Carina M
 • Louise W
 • Kristin
 • Goran P
 • Simon T L
 • Ellinor H
 • Anne H
 • Karin Fast Aronsson
 • Kenneth Borjesson
 • Karin F
 • Henrik M
 • Maline N
 • Gunnar L
 • Cecilia S
 • Dakini I
 • Olga M
 • Marie H
 • Anna Hedstrand
 • Giselle R
 • Marc Broos
 • Kristina G
 • Karin Borjesson
 • David T
 • Peringe R

Skulptur, offentlig konst, relief, måleri

Beskrivning och kontaktuppgifter

Ann Carlsson Korneev

Stora Wrem, Rosenberg
45743Fjällbacka  

Tel: 0706225179  E-post: carlsson.korneev@telia.com

www.ack.skulptorforbundet.se  

Jag arbetar med utställningar och konst i offentlig miljö. Det kan vara både för inomhus- och utomhusmiljöer. Verken kan utgöras av tredimensionella verk, reliefer och måleri. Mina material är oftast brons, marmor och granit samt färg.

Ett återkommande tema är människans förhållande till naturen, olika filosofiska frågor om universum, vår galax, vår planet - vårt gemensamma ursprung och vårt kollektiva medvetande.

Detaljer

Teknik
Skulptur
Webbsida

foto