• Mia T
 • Sara N
 • Lena Jäder S
 • Gunnar L
 • Anne H
 • Giselle R
 • Goran P
 • Marie S
 • Niklas Brandow
 • Lena Anden
 • Simon T L
 • Cecilia S
 • Mia G
 • Marc Broos
 • Maline N
 • Hansola S
 • Louise W
 • Karin Fast Aronsson
 • Lotta L
 • Jessica Sb
 • Lena Anderdott
 • David T
 • Karin F
 • Carolina N
 • Kristin
 • Kenneth Borjesson
 • Kjell S
 • Dakini I
 • Olga M
 • Anna Hedstrand
 • Margaretha J
 • Bjorn M
 • Annika Eriksdotter
 • Johan M
 • Ann Korneev
 • Tage Daleljung
 • Kerstin W
 • Ingrid S
 • Ellinor H
 • Tor Cederman
 • Eira Atterfors
 • Carina M
 • Otto L
 • Henrik Ernstson
 • Kerstin O
 • Henrik M
 • Veronica O
 • Johan G
 • Karin Borjesson
 • Karin L
 • Johannes W
 • Eva Carlstein
 • Annika Berglund
 • Kristina G
 • Kerstin R
 • Amanda K
 • Marie H
 • Anne L
 • Peringe R

Skulptur, offentlig konst, relief, måleri

Beskrivning och kontaktuppgifter

Ann Carlsson Korneev

Stora Wrem, Rosenberg
45743Fjällbacka  

Tel: 0706225179  E-post: carlsson.korneev@telia.com

www.ack.skulptorforbundet.se  

Jag arbetar med utställningar och konst i offentlig miljö. Det kan vara både för inomhus- och utomhusmiljöer. Verken kan utgöras av tredimensionella verk, reliefer och måleri. Mina material är oftast brons, marmor och granit samt färg.

Ett återkommande tema är människans förhållande till naturen, olika filosofiska frågor om universum, vår galax, vår planet - vårt gemensamma ursprung och vårt kollektiva medvetande.

Detaljer

Teknik
Skulptur
Webbsida

foto