• Marie S
 • Niklas Brandow
 • Kerstin W
 • Tor Cederman
 • Henrik Ernstson
 • Dakini I
 • Kenneth Borjesson
 • Mia T
 • Anne L
 • Bjorn M
 • Johannes W
 • Amanda K
 • Annika Berglund
 • Kerstin O
 • Cecilia S
 • Eira Atterfors
 • Sara N
 • Kristin
 • Marie H
 • Lotta L
 • Louise W
 • Anne H
 • Veronica O
 • Giselle R
 • Peringe R
 • Goran P
 • Ingrid S
 • Maline N
 • Gunnar L
 • Marc Broos
 • Mia G
 • David T
 • Ellinor H
 • Lena Anden
 • Karin Fast Aronsson
 • Annika Eriksdotter
 • Margaretha J
 • Olga M
 • Karin L
 • Karin F
 • Hansola S
 • Lena Anderdott
 • Kerstin R
 • Carina M
 • Johan G
 • Eva Carlstein
 • Lena Jäder S
 • Karin Borjesson
 • Carolina N
 • Kjell S
 • Otto L
 • Tage Daleljung
 • Johan M
 • Kristina G
 • Jessica Sb
 • Anna Hedstrand
 • Ann Korneev
 • Henrik M
 • Simon T L

Skulptur, offentlig konst, relief, måleri

Beskrivning och kontaktuppgifter

Ann Carlsson Korneev

Stora Wrem, Rosenberg
45743Fjällbacka  

Tel: 0706225179  E-post: carlsson.korneev@telia.com

www.ack.skulptorforbundet.se  

Jag arbetar med utställningar och konst i offentlig miljö. Det kan vara både för inomhus- och utomhusmiljöer. Verken kan utgöras av tredimensionella verk, reliefer och måleri. Mina material är oftast brons, marmor och granit samt färg.

Ett återkommande tema är människans förhållande till naturen, olika filosofiska frågor om universum, vår galax, vår planet - vårt gemensamma ursprung och vårt kollektiva medvetande.

Detaljer

Teknik
Skulptur
Webbsida

foto