• Olga M
 • Amanda K
 • Otto L
 • Tage Daleljung
 • Lena Anderdott
 • Eva Carlstein
 • Lotta L
 • Kjell S
 • Marie S
 • Annika Berglund
 • Ann Korneev
 • Kenneth Borjesson
 • Tor Cederman
 • Carina M
 • Veronica O
 • Lena Jäder S
 • David T
 • Ellinor H
 • Anne L
 • Kerstin W
 • Annika Eriksdotter
 • Marie H
 • Niklas Brandow
 • Anne H
 • Goran P
 • Sara N
 • Eira Atterfors
 • Marc Broos
 • Anna Hedstrand
 • Louise W
 • Kristin
 • Kerstin R
 • Kerstin O
 • Mia T
 • Johan M
 • Gunnar L
 • Karin Fast Aronsson
 • Karin Borjesson
 • Lena Anden
 • Jessica Sb
 • Bjorn M
 • Karin L
 • Kristina G
 • Henrik M
 • Carolina N
 • Ingrid S
 • Hansola S
 • Simon T L
 • Johan G
 • Peringe R
 • Henrik Ernstson
 • Karin F
 • Maline N
 • Dakini I
 • Mia G
 • Johannes W
 • Cecilia S
 • Giselle R
 • Margaretha J

Måleri

Beskrivning och kontaktuppgifter

Mina senaste akvareller finns att se hos Galleri Bergman fr.o.m. 26 februari 2016

 Mina bilder kan numera betraktas som något mittemellan föreställande och icke-föreställande, ibland som färgkompositioner. Om betraktaren relaterar till något i bilden eller ”känner igen sig” eller gör egna tolkningar med hjälp av sin erfarenhet så är detta tecken på god föreställningsförmåga eller fantasi. Detta gläder mig i så fall, jag har då nått fram med mitt budskap eftersom bilderna alltid är hämtade från det som jag själv har sett eller upplevt.

Marie Gauthier
Nygatan 24 B
652 20  Karlstad

054-154545
0703-719095

gauthier.marie2@gmail.com

https://www.svenskakonstnarer.se

foto