• Lena Anden
 • Jessica Sb
 • Mia G
 • Johannes W
 • Anne H
 • Veronica O
 • Kerstin O
 • Amanda K
 • Gunnar L
 • Lena Anderdott
 • Marie S
 • Eva Carlstein
 • Henrik M
 • Karin Borjesson
 • Marie H
 • Kristin
 • Johan G
 • Goran P
 • Carolina N
 • Giselle R
 • Lena Jäder S
 • Johan M
 • Carina M
 • Ingrid S
 • Hansola S
 • Bjorn M
 • Anne L
 • Ellinor H
 • Annika Eriksdotter
 • Otto L
 • Louise W
 • Eira Atterfors
 • Lotta L
 • Kerstin R
 • Mia T
 • Tor Cederman
 • Kerstin W
 • Margaretha J
 • Maline N
 • Karin Fast Aronsson
 • Simon T L
 • Annika Berglund
 • Karin L
 • Tage Daleljung
 • Marc Broos
 • Anna Hedstrand
 • Dakini I
 • Karin F
 • Niklas Brandow
 • Kenneth Borjesson
 • Henrik Ernstson
 • Kjell S
 • Cecilia S
 • David T
 • Kristina G
 • Sara N
 • Ann Korneev
 • Peringe R
 • Olga M

Teckning Mixed media

Beskrivning och kontaktuppgifter

Född 1956 före jul.
Min konstnärsutbildning är till största delen norsk.
Mina bilder är teckningsbaserade, med lite färg och collage. Innehållet är folk, oftast med djur och lite humor.
Linjen är min favorit, den finns i mina bilder, i mina skulpturer och i böckernas innehåll.

 

Ellinor Henriksson  

Viggen 10 Nolla
685 97 Östmark

www.ellinorhenriksson.se

foto