• Ann Korneev
 • Kerstin R
 • Anne H
 • Giselle R
 • Lena Anderdott
 • Dakini I
 • Veronica O
 • Kristina G
 • Ellinor H
 • Louise W
 • Margaretha J
 • Kerstin O
 • Mia T
 • Johan G
 • Marc Broos
 • Sara N
 • Tage Daleljung
 • Anna Hedstrand
 • Anne L
 • Henrik M
 • Eva Carlstein
 • Karin Borjesson
 • Marie H
 • Gunnar L
 • Mia G
 • Ingrid S
 • Peringe R
 • Otto L
 • Lotta L
 • Carina M
 • Kristin
 • Niklas Brandow
 • Carolina N
 • David T
 • Kjell S
 • Johan M
 • Marie S
 • Karin L
 • Kerstin W
 • Maline N
 • Tor Cederman
 • Henrik Ernstson
 • Hansola S
 • Bjorn M
 • Eira Atterfors
 • Simon T L
 • Jessica Sb
 • Karin F
 • Lena Anden
 • Amanda K
 • Lena Jäder S
 • Cecilia S
 • Kenneth Borjesson
 • Karin Fast Aronsson
 • Annika Eriksdotter
 • Annika Berglund
 • Johannes W
 • Olga M
 • Goran P

Teckning Mixed media

Beskrivning och kontaktuppgifter

Född 1956 före jul.
Min konstnärsutbildning är till största delen norsk.
Mina bilder är teckningsbaserade, med lite färg och collage. Innehållet är folk, oftast med djur och lite humor.
Linjen är min favorit, den finns i mina bilder, i mina skulpturer och i böckernas innehåll.

 

Ellinor Henriksson  

Viggen 10 Nolla
685 97 Östmark

www.ellinorhenriksson.se

foto