• Anna Hedstrand
 • Olga M
 • Giselle R
 • David T
 • Karin F
 • Kristina G
 • Johan G
 • Kristin
 • Henrik Ernstson
 • Peringe R
 • Karin L
 • Dakini I
 • Hansola S
 • Lena Jäder S
 • Niklas Brandow
 • Goran P
 • Ellinor H
 • Johannes W
 • Marie S
 • Tage Daleljung
 • Annika Eriksdotter
 • Lotta L
 • Veronica O
 • Henrik M
 • Mia T
 • Eira Atterfors
 • Karin Fast Aronsson
 • Lena Anden
 • Kjell S
 • Cecilia S
 • Kerstin O
 • Margaretha J
 • Mia G
 • Bjorn M
 • Louise W
 • Eva Carlstein
 • Anne H
 • Kerstin R
 • Lena Anderdott
 • Otto L
 • Maline N
 • Gunnar L
 • Kenneth Borjesson
 • Amanda K
 • Ingrid S
 • Marie H
 • Annika Berglund
 • Anne L
 • Tor Cederman
 • Carina M
 • Kerstin W
 • Simon T L
 • Marc Broos
 • Johan M
 • Carolina N
 • Sara N
 • Jessica Sb
 • Karin Borjesson
 • Ann Korneev

Teckning Mixed media

Beskrivning och kontaktuppgifter

Född 1956 före jul.
Min konstnärsutbildning är till största delen norsk.
Mina bilder är teckningsbaserade, med lite färg och collage. Innehållet är folk, oftast med djur och lite humor.
Linjen är min favorit, den finns i mina bilder, i mina skulpturer och i böckernas innehåll.

 

Ellinor Henriksson  

Viggen 10 Nolla
685 97 Östmark

www.ellinorhenriksson.se

foto