• Anne H
 • Ellinor H
 • Kerstin R
 • Lena Jäder S
 • Goran P
 • Giselle R
 • Amanda K
 • Lotta L
 • Niklas Brandow
 • Karin Borjesson
 • Sara N
 • Henrik Ernstson
 • Veronica O
 • Lena Anderdott
 • Ann Korneev
 • Johan M
 • Marc Broos
 • Otto L
 • Peringe R
 • Anne L
 • Johan G
 • Marie H
 • Lena Anden
 • Hansola S
 • Louise W
 • Eira Atterfors
 • Kristin
 • Kerstin W
 • Karin Fast Aronsson
 • Ingrid S
 • Dakini I
 • Karin L
 • Marie S
 • Kjell S
 • Gunnar L
 • Kenneth Borjesson
 • Bjorn M
 • Annika Berglund
 • Maline N
 • Margaretha J
 • Karin F
 • Olga M
 • Tage Daleljung
 • Cecilia S
 • Simon T L
 • David T
 • Carolina N
 • Jessica Sb
 • Kerstin O
 • Johannes W
 • Henrik M
 • Kristina G
 • Tor Cederman
 • Annika Eriksdotter
 • Eva Carlstein
 • Mia T
 • Carina M
 • Mia G
 • Anna Hedstrand

Teckning Mixed media

Beskrivning och kontaktuppgifter

Född 1956 före jul.
Min konstnärsutbildning är till största delen norsk.
Mina bilder är teckningsbaserade, med lite färg och collage. Innehållet är folk, oftast med djur och lite humor.
Linjen är min favorit, den finns i mina bilder, i mina skulpturer och i böckernas innehåll.

 

Ellinor Henriksson  

Viggen 10 Nolla
685 97 Östmark

www.ellinorhenriksson.se

foto