• Marie S
 • Anne L
 • Johan M
 • Olga M
 • Gunnar L
 • Margaretha J
 • Henrik M
 • Tage Daleljung
 • Carina M
 • Cecilia S
 • Otto L
 • Peringe R
 • Veronica O
 • Ann Korneev
 • Carolina N
 • David T
 • Kjell S
 • Dakini I
 • Goran P
 • Ingrid S
 • Marc Broos
 • Marie H
 • Kristina G
 • Karin Borjesson
 • Karin F
 • Hansola S
 • Niklas Brandow
 • Johan G
 • Jessica Sb
 • Annika Berglund
 • Kristin
 • Kerstin R
 • Lena Anderdott
 • Mia T
 • Giselle R
 • Louise W
 • Karin Fast Aronsson
 • Johannes W
 • Sara N
 • Karin L
 • Annika Eriksdotter
 • Eira Atterfors
 • Kerstin O
 • Bjorn M
 • Kerstin W
 • Kenneth Borjesson
 • Henrik Ernstson
 • Eva Carlstein
 • Simon T L
 • Tor Cederman
 • Anna Hedstrand
 • Maline N
 • Lena Anden
 • Ellinor H
 • Mia G
 • Amanda K
 • Lena Jäder S
 • Lotta L
 • Anne H

Teckning Mixed media

Beskrivning och kontaktuppgifter

Född 1956 före jul.
Min konstnärsutbildning är till största delen norsk.
Mina bilder är teckningsbaserade, med lite färg och collage. Innehållet är folk, oftast med djur och lite humor.
Linjen är min favorit, den finns i mina bilder, i mina skulpturer och i böckernas innehåll.

 

Ellinor Henriksson  

Viggen 10 Nolla
685 97 Östmark

www.ellinorhenriksson.se

foto