• Ann Korneev
 • Olga M
 • Kenneth Borjesson
 • Anna Hedstrand
 • Eira Atterfors
 • Lena Anden
 • Tage Daleljung
 • Marie H
 • Karin Fast Aronsson
 • Eva Carlstein
 • Henrik Ernstson
 • Johannes W
 • Maline N
 • Simon T L
 • Kerstin O
 • Jessica Sb
 • Goran P
 • Henrik M
 • Carina M
 • Sara N
 • Peringe R
 • Amanda K
 • Johan M
 • Niklas Brandow
 • Lena Anderdott
 • Tor Cederman
 • Ingrid S
 • Lotta L
 • Kerstin W
 • Anne L
 • Margaretha J
 • Kristin
 • Carolina N
 • Dakini I
 • Mia T
 • Anne H
 • Kjell S
 • Ellinor H
 • Johan G
 • Bjorn M
 • Mia G
 • Hansola S
 • Annika Berglund
 • Marc Broos
 • Marie S
 • Kerstin R
 • Karin F
 • Karin Borjesson
 • Cecilia S
 • Veronica O
 • Otto L
 • Giselle R
 • Lena Jäder S
 • David T
 • Karin L
 • Annika Eriksdotter
 • Gunnar L
 • Louise W
 • Kristina G

Måleri i aKryl och olja

Beskrivning och kontaktuppgifter

Jag är född 1953 i Lörenskog, Norge. Kom till Sverige 1980 och har bott i Karlstad sedan 1982, bortsett från 1987 – 89 då jag bodde i Nya  Zeeland med min familj. Jag är utbildad fysioterapeut men måleriet har varit min heltidssysselsättning sedan 1990.
Jag har gått konstkurser på Nansenskolen i Lillehammer och på Gerlesborgsskolan, för övrigt är jag självlärd.

2009 och 2017 tillbringade jag tre veckor på Villa San Michele efter att ha tilldelats ett stipendium för arbetsvistelse där.

Inköpt av universitet, landsting, kommun och olika konstföreningar.
Dessutom var jag under några är lärare i måleri på Vuxenskolan i Karlstad.

I mitt måleri försöker jag fånga färgerna i ljus och skugga, och jag undersöker hur olika objekt påverkar varandra. Ljusmåleri är för mig ett symbolspråk för ett ekologiskt tänkande.

Inspirationen kommer från olika platser jag har varit på, och jag försöker återskapa min verklighet som jag upplever den.

Anne Hernegren Hauger  

Fagerstagaten 15
653 49 Karlstad
www.annesgalleri.com
anne@annesgalleri.com

 

 

Detaljer

Teknik
Måleri
Webbsida

foto