Mixed technique. Used fabrics /photo.

Beskrivning och kontaktuppgifter

Sigrid Hynell Fleischer  

Blåbärsstien 21 G 

1450 Nesodtangen/Norge

 post@sigridhhf.com