Vistelsestipendium Sahlströmsgården

SKAPANDE VISTELSE I VÄRMLAND 

Sahlströms Kultur AB, Familjerna Sahlströms och Ärlingssons Minnesfond
samt Sahlströmsgårdens Vänner har tillsammans instiftat ett vistelsestipendium. 

Vi erbjuder ca 3 veckors vistelse i Fryksdalen Värmland (tid efter överenskommelse), med fri mat och logi på Sahlströmsgården.
Tillgång till gårdens ateljé för eget skapande. Möjlighet finns att efter vistelsen ha egen utställning i gårdens galleri.
Stipendiaten förväntas lämna ett alster till gårdens samlingar. 

För ytterligare upplysningar - kontakta Bengt Sahlström tel 070 – 850 21 36 

I din ansökan - berättar du något om dig själv - bifogar du några foton på dina alster - uppger du namn och telefonnummer till någon referensperson 

Ansökan (märkt stipendium) skickas i brevform senast 1 april till Sahlströmsgården Utterbyn 20 685 92 Torsby 

Välkommen med Din ansökan!