Kungsgatan 4, Karlstad

Vi i styrelsen jobbar för alla medlemmars intressen. Just nu, när det är mycket både inställt och uppskjutet inom konstvärlden, kom möjligheten att nyttja Konst i Karlstads skyltfönster. 

Utlysning, konstnärlig gestaltning till nytt parkeringshus på Centralsjukhuset Karlstad!

I det första steget inbjuder regionen alla som uppfyller kraven att inkomma med intresseanmälan för gestaltningsuppdraget. Av de som inkommer med intresseanmälan kommer sedan regionen att välja ut tre konstnärer som får uppdrag att inkomma med varsitt skissuppdrag och av dessa tre kommer en konstnär väljas för gestaltningsuppdraget.För all information, följ länken nedan:

https://www.e-avrop.com/liv/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=45567


Sök stipendium - Region Värmland

Dags att söka stipendier!

Fram till 15 augusti kan man söka – eller föreslå mottagare av – Region Värmlands Fröding- och Folkrörelsestipendier. Läs mer här.

Tio särskilda stipendier i år

Bland dem som sökt – eller föreslagits till – Frödingstipendiet delar Region Värmland i år ut tio särskilda stipendier à 20 000 kronor. Läs mer här.

Nu finns medel att söka ur krispaketet till kulturutövare. Läs mer på Konstnärsnämndens och Konstrådets hemsidor i länkarna. Ansökningarna kan göras från den 28 april.

https://www.konstnarsnamnden.se/

https://www.kulturradet.se/


Residens att söka ur Finnskogen för dig som är konstnär, konsthantverkare och slöjdare!

Utlysning / Nomadiskt residens och konstnärlig bildningsresa genom Finnskogen

2020 -Region Gävleborg Kultur Gävleborg bjuder nu, tillsammans med samverkansparter i Gävleborg, Dalarna och Värmland, in till ett konstnärligt residens med tematiken: Falnande språk – ur Finnskogen (vidare Falnande språk). Residenset Falnande språk vill samla ett urval nordiska konstnärer, konsthantverkare och slöjdare till en gemensam bildningsresa genom Finnskogen.

Värmlands konstnärsförbund hälsar våra nya medlemmar välkomna!

Ann-Charlotte "Lotta" Huhta, Brunskog

Mattias Karlsson, Karlstad

Marie Rönnberg, Ö:a Ämtervik

Katrin Westman Gazell, Ö:a Ämtervik

 

Styrelsen för Värmlands konstnärsförbund har bett Region Värmlands konstkonsulent Marita Axelsson att skriva några rader med info ang rådande Coronaläge.

Styrelsen vill passa på att önska alla våra medlemmar en riktigt fin påsk, trots rådande omständigheter.


Till medlemmar i Konstnärsförbundet.

Covid 19 påverkar oss alla och mycket är ovisst. Kulturbranschen lever redan i ett utsatt ekonomiskt läge. Vi vill gärna ta del av vad som händer nu både hos enskilda konstnärer och verksamheter. Vi vill ge er kulturskapare bästa möjliga stöd och försöker hitta nya former för vårt arbete. Allt förändras mycket snabbt och vi följer löpande information från myndigheter för att hitta nya väger framåt. Nationella medel ska fördelas till kulturen men hur och till vilka de ska fördelas vet vi inte i dagsläget. Ny information publiceras på vår hemsida: 


https://www.regionvarmland.se/kultur/ 

Ni som arbetar inom bild och form området kan höra av er till mig med frågor och/eller inspel: Marita Axelsson Nordlund, Utvecklare bild och form, e-post: marita.axelsson@regionvarmland.se eller telefon: 010-833 10 72.

Med vänlig hälsning,
Marita Axelsson Nordlund
Utvecklare bild och form. Regional visual art coordinator

010-833 10 72070-681 10 72
marita.axelsson@regionvarmland.se

Region Värmland
Avdelningen för kulturutveckling
Lagergrens gata 2, 652 14 KARLSTAD
www.regionvarmland.se

 

Länkar till myndigheter och organisationer:

Kultur, Region Värmland

https://www.regionvarmland.se/halsa-och-vard/coronavirus---covid-19/coronaviruset-och-kulturen/

Här är en länk till avdelningen för Kulturutveckling, Region Värmland: https://www.regionvarmland.se/kultur/kulturutveckling/ 

KRO Konstnärernas riksorganisation, enkät covid 19. Du som är konstnär fyll gärna i enkäten hos KRO.

https://sv.surveymonkey.com/r/GF7PDDS

KLYS

http://www.klys.se/

Kulturrådet

https://www.kulturradet.se

Konstnärsnämnden

https://www.konstnarsnamnden.se/

Verksamt Värmland (företagsjour)

https://www.verksamt.se/web/varmland

Facebook:  Plattform för samtida konst, Region Värmland. 

Stöd

Coronasmittan påverkar hela samhället, också kulturlivet. Med anledning av rådande omständigheter så har Konstenheten, Region Värmland, beslutat att omfördela budget till konstnärlig gestaltning vid ombyggnation genom att göra ett riktat stöd till  yrkesverksamma, professionella konstnärer bosatta i Värmland.

Öron, näsa, halsmottagningen, Ögonmottagningen på Centralsjukhuset i Karlstad samt familjecentral och folktandvård i Säffle ska byggas om, med en total budget på 500 000 kr för konstnärlig gestaltning. Konstenheten hade i normala fall, i direktupphandling, genom nationell utlysning gett uppdrag till en eller ett par konstnärer, att gestalta lokalerna. Nu väljer vi istället att anordna en öppen inlämning av konstverk, med fokus på att skapa fyra kollektioner anpassade till aktuella verksamheter och lokaler. Valfri teknik, mellan 50 och 150 cm i omfång. Inlämning av förslag sker digitalt och bedömning samt urval görs av Konstenheten tillsammans med arbetsgrupp från de berörda verksamheterna.


Syftet är att ge ett riktat stöd till de värmländska konstnärerna samt att fördela summan till ett större antal konstnärer.


Bild på verk skickas till daniel.gustafsson2@regionvarmland.se senast 15 juni 2020

Ange titel, teknik, mått och pris.

OBS! Denna webbplats använder Cookies eller liknande teknik.

Om du inte ändrar webbläsarens inställningar, så godkänner du det. Läs mer

Jag förstår och Accepterar