Vi söker konsulter till Rådet för konstnärlig gestaltning i Karlstad

Karlstads kommun arbetar sedan 2009 med enprocentsregeln, en procent av byggkostnaderna vid kommunala byggprojekt avsätts till konstnärlig gestaltning.

Nu söker vi två nya konsulter till Rådet för konstnärlig gestaltning, en med dokumenterad konstnärlig kompetens och en med stadsplaneringskompetens. Uppdraget sträcker sig från våren 2019 till våren 2023.

Konsulten ska ha en adekvat högskoleutbildning eller motsvarande och flerårig arbetslivserfarenhet inom sitt område.

Det är meriterande att ha erfarenhet av gestaltningsprocesser. Konsultens uppdrag är huvudsakligen att, i samråd med övriga i rådet och andra berörda, föreslå och utforma ramar för gestaltningsuppdrag, utifrån fastslagna kriterier föreslå konstnär för specifika projekt, utvärdera inkomna förslag och bedöma skisser. Rådet har i uppdrag att sträva efter konsensus. Som rådsmedlem ska du bidra till att underlaget för diskussionerna är mångfacetterat och medverka till att samtalet på ett konstruktivt sätt leder fram till ett gemensamt beslut.

Konsultuppdraget innebär 2-4 heldagsmöten per år plus för- och efterarbete som kan bestå av att ta fram konstnärligt program, sammanställa och förbereda presentationer av förslag på konstnärer, skriva motiveringar till val av konstnär med mera. Ledamöter i rådet kan i vissa fall bli uppdragsledare för större konstprojekt. Du bör ha lätt för att uttrycka dig i skrift och det är en merit om du är insatt i hur LOU, lagen om offentlig upphandling, fungerar.
Karlstads kommun vill få förslag på lämpliga personer för detta uppdrag. Du kan söka själv eller nominera någon annan.
Vid nominering av annan person måste denne ha kontaktats och vara intresserad av uppdraget.

Förslag med meritförteckning ska ha inkommit senast 26 oktober 2018.
Använd helst formuläret som finns på karlstad.se/konstnarligaradet.

Det går även att skicka till:
Rådet för konstnärlig gestaltning, Kultur­och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Ansökan/nominering ska innehålla: Namn och kontaktuppgifter till föreslagen person, motivering, meritförteckning samt namn och kontaktuppgifter till förslagsställaren. Frågor besvaras av Karin Karlsson, ordförande i Rådet för konstnärlig gestaltning på tel. 054-540 24 46 eller e-post
karin.karlsson@karlstad.se

Mer information om Rådet för konstnärlig gestaltning finns på karlstad.se/konstnarligaradet.

Karin Karlsson
ordförande Rådet för konstnärlig gestaltning

Årets höstsalong blir en så kallad öppen salong: alla som vill kan anmäla verk för jurybedömning, d.v.s. alla nuvarande eller forna värmlänningar. Salongen arrangeras liksom i fjol i Kristinehamns konstmuseum, nu i Panncentralen. Den startar lite senare än vanligt, och pågår 13 oktober-11 november. Läs allt om salongen och ladda hem anmälningsblanketten via länken nedan:

http://www.varmlandskonstforening.se/index.php/utstaellningar/29-hostsalong-2018

 

Värmlands Konstnärsförbund välkomnar 4 nya medlemmar; Emilia Snövit Kikic, Christina Brattsand Carlsson, Jennie Dahlén och Gabriella Menerwa. De har nu möjlighet att delta på den öppna och jurerade Höstsalongen, arrangerad av Värmlands Konstförening, och som även i år visas på Kristinehamns konstmuseum i Panncentralen. Till våren 2019 får nya medlemmar en särskild inbjudan att delta i Vårsalongen, som också arrangeras av Värmlands konstförening och som visas i Gutenbergshuset i Mariestad. Vi ser fram emot att ta del av de nya medlemmarnas verk framöver.
/Gunnar Lidén, ordförande.

Ateljébesök hos Thomas Christenson Karlstad porträtt Thomas Christensson


Ute på Örsholmen, närmare bestämt på Östanvindsgatan 17 i Karlstad har Thomas sin ateljé. Innanför dörren med nummer 1 på kommer du in i ett rum som andas kreativitet. Thomas expressiva målningar utgår ofta från något konkret, hästar, fåglar och växter. I taket hänger en mås och i fönstret står en stor Monstera, båda är viktiga inspirationskällor. En stor ”pågående” målning visar en häst som är skapad utifrån minnen från flera olika hästar. Hästen är omsluten av Monsterablad, en växt som också kallas Adams revben efter bladens form.
I början på 1990 talet gick Thomas på Kyrkeruds folkhögskola och sedan på Gerleborgsskolan. Han kommer ihåg sin första utställning hos Staffan Jofjell i Ransäter sedan dess har det blivit många utställningar. 2015 ställde han ut på Sandgrund Lars Lerin, hösten 2017 medverkade han i TV programmet ”Lerins lärlingar" som gästlärare. ”Det var nervöst innan men jag fick bra kontakt med deltagarna så de blev avslappnat och givande”.

Läs mer