logga 80 avlang 1

Kristinehamns konstmuseums stipendium 2021

Stipendiet, som är instiftat av Kristinehamns konstmuseum och Vänföreningen Kristinehamns Konstmuseum, vänder sig främst till den som nyligen avslutat sina konststudier eller på annat sätt nyligen påbörjat sin konstnärsbana. Sökanden ska ha anknytning till Värmland genom att antingen vara bosatt, eller född och uppvuxen i Värmland

De utställda verken skall vara till salu (se vidare under Utställning.) Detta stipendium ersätter det tidigare ungdomsstipendiet som vände sig till konstnärligt verksamma från hela Värmland i åldern 20-35 år. Stipendiesumman omfattar 15 000 kronor samt en utställning på Kristinehamns konstmuseum.

Ansökan

Ansökan skall vara Konstmuseet tillhanda senast den 29 november 2020 Den ska innehålla ett personligt brev och intyg från avslutad eller pågående konstutbildning, samt en dokumentation av den konstnärliga verksamheten. Dokumentationen ska utgöras av bilder och text. Ansökan kan skickas antingen med vanlig post eller genom digital ansökan.

Postadress: 65 A Kristinehamns Konstmuseum, 681 84 Kristinehamn. Märk försändelsen ”Stipendium 2021”.

Digital ansökan: infokonstmuseum@kristinehamn.se

Jury

Stipendiaten utses av en jury bestående av representanter från Kristinehamns Konstmuseum och Vänföreningen Kristinehamns konstmuseum.

Tillkännagivande

Senast i december ges besked till stipendiaten och även till övriga sökanden om juryns beslut. Kristinehamns Konstmuseum tillkännager stipendiatens namn i ett pressmeddelande.

Utställning

Stipendiatens verk visas på Kristinehamns Konstmuseum i samband med museets första ordinarie utställning påföljande år. Vid utställningens vernissage delas stipendiet ut och en presentation av stipendiaten och dennes arbete sker. Pressvisning för denna utställning sker i samband med vernissagen.

Frakt och försäkring av konsten till och från Kristinehamns konstmuseum bekostas av museet som under utställningsperioden har fullständig utställningsförsäkring.

Stipendiatens utställda verk ska vara till salu och 30 procent av försäljningsvärdet tillfaller Konstmuseet för administrativa kostnader i samband med utställningen. Övrigt material som portfolio skickas tillbaka till den sökande kort efter att en stipendiat valts ut.

Kontakt

Hanna Jonasson

Telefon: 0550-882 03

E-post: hanna.jonasson@kristinehamn.se

www.kristinehamnskonstmuseum.com En del av Kristinehamns kommun. Med stöd av Region Värmland.

Krisstipendium 2

Konstnärsnämnden öppnar för ansökningar till Krisstipendium 2

Från och med idag, torsdag den 8 oktober klockan 13.30, är utlysningen för Krisstipendium 2 öppen. Sista ansökningsdag är 22 oktober.


Konstnärsnämndens krisstipendier riktar sig till yrkesverksamma konstnärer på en professionell nivå inom bild och form, musik, teater, film, dans och cirkus. De är till för enskilda och främst frilansande konstnärer.

Läs mer >>

 


Förbundets egna stipendiater 2020

Stipendium till Åke Nermans minne 2020
konstnär Kristin Andreassen
foto: Ingeborg Paulsrud
Värmlands Konstnärsförbund vill 2020 tilldela Dig stipendiet
till Åke Nermans minne.
Du har i dina skulpturer och keramik utvecklat ett säreget formspråk där stor tonvikt ligger på ytornas inneboende möjligheter och sensualitet. Ditt konstskapande präglas av nyfikenhet och experimenterande med nya material och moderna konstnärliga processer.
Årets utropstecken 2020
konstnär Gerd Göran
foto: Ingeborg Paulsrud

Värmlands Konstnärsförbund ger Dig stipendiet  2020-års Utropstecken för Din okuvliga kreativitet, livsglädje och energi som Du visade under förra året, då Du fyllde 100 år.
Du genomförde två separatutställningar, i Örebro Konsthall och i Arvika Konsthall som drog fulla hus.

På Värmlands Konstnärsförbunds 100-årsjubilumfest höll du ett fantastiskt tal. Där gav du oss alla som deltog spännande, levande och humoristiska minnesbilder från vårt konstnärsförbunds historia.

Genom att fortsätta att skapa och ställa ut blir Du
en inspirerande förebild som ingjuter mod och energi i oss alla.

Nomineringen har skett av medlemmarna i
Värmlands Konstnärsförbund och beslut har tagits av styrelsen Värmlands Konstnärsförbund.

 

 


Dialogmöte 16 november 18.30 - 21.00

Digitalt dialogmöte för dig som arbetar inom kulturella och kreativa yrken - omställning och omstart

Tid  Måndag 16 november 18:30 - 21:00
Plats Digitalt möte via tjänsten Zoom
Coronapandemin har fått stora konsekvenser för de som arbetar inom kulturella och kreativa yrken. Vilka är effekterna – och vad behövs för omställning och omstart?

Välkommen till ett dialogmöte om kulturens möjligheter och de fria professionella kulturskaparnas bidrag till det värmländska konst- och kulturlivet under och efter coronapandemin. Vi vill ta del av dina erfarenheter, reflektioner och idéer om framtiden.

Det vi diskuterar under kvällen kommer att ge underlag för Region Värmlands arbete med att mildra effekterna av coronapandemin och att ta fram en ny regional kulturplan för åren 2022–2025.

OBS! Mötet vänder sig till dig som är professionell utövare inom kultursektorn, till exempel skådespelare, dansare, filmare, författare, designer eller musiker, anställd eller frilans. Du som representerar en förening kan istället delta i dialogmötet 17 november.

Mötet genomförs digitalt via Zoom och vi kommer att arbeta i mindre grupper så att allas röster blir hörda. Du som anmäler dig får mer information och instruktioner via e-post.

Maximalt 45 deltagare. Vid behov genomförs fler möten.

För dig som inte kan delta digitalt kommer det att finnas andra möjligheter att bidra med dina tankar och idéer. Mer information om det kommer i november.

Anmälan

Du anmäler dig till kultur@regionvarmland.se senast måndag 2 november. Ange vilket område du huvudsakligen arbetar inom (dans, film, slöjd, konst, konsthantverk, teater, musik etcetera).


Dialogmötet arrangeras av Region Värmlands kulturstab på uppdrag av kultur- och bildningsnämnden.

Registrera dig på Kulturpoolen

Webbplatsen "Kulturpoolen" (www.kulturiskolan.se) togs fram för flera år sedan då behovet uppstod av en plats på internet som kunde föra samman enskilda, professionella kulturproducenter och kulturorganisationer i Värmland med skolor som letar efter kulturpedagoger och professionella kulturskapare för estetisk och kulturell verksamhet i skolan.

Under 2020 har vi arbetat med att uppdatera sidans funktioner, utseende och innehåll. Vi har adderat tekniska lösningar som gör det möjligt att lägga till fler typer av leverantörer och kundkategorier på sidan. Adressen www.kulturiskolan.se har ersatts med www.kulturpoolen.se.

Den nya webbplatsen är nu öppen för registrering av kulturproducenter och publiceras publikt vecka 40.

Alla typer av kulturproducenter som är boende i Värmland kan ansöka. När webbplatsen lanseras publikt så vill vi förstås ha ett myller av kulturproducenter i poolen! 

Länk till ansökan finns på webbplatsen www.kulturpoolen.se

Gilla gärna vår Facebook-sida och hjälp oss att dela inlägget som uppmanar kulturproducenter att registrera sig: https://www.facebook.com/kulturpoolen/posts/106654487854404

Ni hittar oss även på Instagram: https://www.instagram.com/kulturpoolen


Om Kulturpoolen

Kulturpoolen är en mötesplats för producenter och konsumenter inom kulturområdet. Här kan kontakter knytas för samarbeten, uppdrag och inköp.

Kulturpoolen vill bidra till ett kvalitativt och varierat utbud inom kulturområdet och stimulera till fler affärer genom utökade kontaktytor mellan producenter och konsumenter.

Alla typer av kulturproducenter som är boende i Värmland kan registrera sig och ansöka om att vara representerade på webbsidan och sedan vara sök- och kontaktbara för olika kategorier av kulturkonsumenter.

När du har skickat in den kommer den att granskas. Meddelande om din ansökan blivit godkänd eller ej skickas ut till din e-postadress inom kort. Vi strävar efter att svara inom en vecka men vid perioder av hög arbetsbelastning kan svar dröja något.

Kulturpoolen använder sig av en grupp med sakkunniga vid urval av kulturproducenter i Kulturpoolen. Representanterna i gruppen säkerställer att kulturproducenten uppfyller de kriterier som krävs för att bli publicerad på www.kulturpoolen.se. Vi använder Arbetsförmedlingen Kulturs definition av professionell, yrkesverksam kulturproducent vilket i korthet innebär att kulturproducenten antingen har en högre konstnärlig utbildning inom sitt konstområde, eller huvudsakligen har varit yrkesverksam inom konstområdet. Vi definierar även pedagoger inom konstområdena som kulturproducenter.

Vi arbetar för att en mångfald av kulturproducenter som arbetar med olika inriktningar och uttryck är representerade på webbplatsen och att samarbeten kan uppstå som mynnar ut i diverse uppdrag. Här några exempel:

Arrangemang.

Exempel på beställare/kunder: bibliotek, föreningar, kommersiella arrangörer, kulturinstitutioner (statliga, kommunala, privata), organisationer, skola.

Gestaltningsuppdrag.

Exempel på beställare/kunder: näringsliv och offentlig sektor.

Konstnärlig utsmyckning och inköp av lös konst.

Exempel på beställare/kunder: enskilda individer, näringsliv, offentlig sektor, organisationer.

Kultur och hälsa.

Exempel på beställare/kunder: näringsliv, offentlig sektor, organisationer.

Pedagogisk verksamhet.

Exempel på beställare/kunder: bibliotek, skola, kulturinstitutioner (statliga, kommunala, privata).

Personalaktiviteter och team-building.

Exempel på beställare/kunder: näringsliv, offentlig sektor, organisationer.

Processledning konstnärliga metoder.

Exempel på beställare/kund: näringsliv och offentlig sektor.
Du som verkar inom bild och form samt slöjd och konsthantverk kan också söka en utbildning för att utveckla dina möjligheter att söka projektmedel. Info och anmälan här: https://www.regionvarmland.se/regionens-kalender/sa-soker-du-projektmedel-inom-kulturomradet/

Så söker du projektmedel inom kulturområdet - Region Värmland

Så söker du projektmedel inom kulturområdet Tid 2020-09-16 09:00 - 2020-09-17 17:00. Vill du utveckla projekt inom slöjd, konsthantverk eller bild och formområdet?

www.regionvarmland.se

Styrelsen för Värmlands konstnärsförbund har bett Region Värmlands konstkonsulent Marita Axelsson att skriva några rader med info ang rådande Coronaläge.

Styrelsen vill passa på att önska alla våra medlemmar en riktigt fin påsk, trots rådande omständigheter.


Till medlemmar i Konstnärsförbundet.

Covid 19 påverkar oss alla och mycket är ovisst. Kulturbranschen lever redan i ett utsatt ekonomiskt läge. Vi vill gärna ta del av vad som händer nu både hos enskilda konstnärer och verksamheter. Vi vill ge er kulturskapare bästa möjliga stöd och försöker hitta nya former för vårt arbete. Allt förändras mycket snabbt och vi följer löpande information från myndigheter för att hitta nya väger framåt. Nationella medel ska fördelas till kulturen men hur och till vilka de ska fördelas vet vi inte i dagsläget. Ny information publiceras på vår hemsida: 


https://www.regionvarmland.se/kultur/ 

Ni som arbetar inom bild och form området kan höra av er till mig med frågor och/eller inspel: Marita Axelsson Nordlund, Utvecklare bild och form, e-post: marita.axelsson@regionvarmland.se eller telefon: 010-833 10 72.

Med vänlig hälsning,
Marita Axelsson Nordlund
Utvecklare bild och form. Regional visual art coordinator

010-833 10 72070-681 10 72
marita.axelsson@regionvarmland.se

Region Värmland
Avdelningen för kulturutveckling
Lagergrens gata 2, 652 14 KARLSTAD
www.regionvarmland.se

 

Länkar till myndigheter och organisationer:

Kultur, Region Värmland

https://www.regionvarmland.se/halsa-och-vard/coronavirus---covid-19/coronaviruset-och-kulturen/

Här är en länk till avdelningen för Kulturutveckling, Region Värmland: https://www.regionvarmland.se/kultur/kulturutveckling/ 

KRO Konstnärernas riksorganisation, enkät covid 19. Du som är konstnär fyll gärna i enkäten hos KRO.

https://sv.surveymonkey.com/r/GF7PDDS

KLYS

http://www.klys.se/

Kulturrådet

https://www.kulturradet.se

Konstnärsnämnden

https://www.konstnarsnamnden.se/

Verksamt Värmland (företagsjour)

https://www.verksamt.se/web/varmland

Facebook:  Plattform för samtida konst, Region Värmland. 

OBS! Denna webbplats använder Cookies eller liknande teknik.

Om du inte ändrar webbläsarens inställningar, så godkänner du det. Läs mer

Jag förstår och Accepterar