Fonden Åke Nermans minne

Konstnären Peggy Nerman föddes 1923 i Karlstad. En stor del av sitt yrkesverksamma liv bodde hon i Stockholm och på Österlen. Peggy Nerman var en av våra äldsta medlemmar i konstnärsförbundet och när hon den 26 juli i år avled 86 år gammal, tilldelades Värmlands konstnärsförbund i hennes testamente ett legat om 500.000 kronor.
Image

Utdrag ur testamente

Testamente

Följande legat skall utgå.

5. Aktier och andra värdepapper till ett värde av 500.000 kr skall tillfalla genom detta testamente stiftad fond benämnd Åke Nermans Minne. Fonden skall förvaltas av styrelsen för Värmlands Konstnärsförbund. Fonden skall ha till ändamål att årligen utdela ett konstnärsstipendium till en aktiv konstnär som är medlem i Värmlands Konstnärsförbund, vartannat år en kvinna och vartannat år en man. För erhållande av stipendium skall hänsyn tas till enbart konstnärliga kvalifikationer.

Stipendier behöver ej sökas och får användas efter stipendiatens eget gottfinnande, utan redovisningsplikt. Utdelning skall ske vid Värmlands Konstnärsförbunds ordinarie årsmöte. Högst avkastningen får utdelas.

Arvsskatten för detta legat skall betalas av dödsboet.

Peggy Nerman


Värmlands konstnärsförbund tog med stor tacksamhet emot donationen och vid årsmötet den 3 oktober 2009 instiftades fonden Åke Nermans Minne helt efter Peggy Nermans önskan.

Åke Nerman, född 1886 – död 1965 var Peggys far och en stor kulturpersonlighet i Karlstad på sin tid. Genom hans konstintresse och helhjärtade tro på dotterns konstnärliga begåvning möjliggjorde han ekonomiskt för Peggy att helt ägna sig åt sitt konstnärsskap. Som ringar på vattnet sprider nu Peggy Nermans donationen möjligheten till andra konstnärer att genom stipendiet få en tids arbetsro.  

Karlstad i september 2010

Margita Dahlström

Dåvarande Ordf. i Värmlands konstnärsförbund

Stipendiater

 • 2010 - Gunvor Nelson
 • 2011 - Marc Broos
 • 2012 - Annie Lindgren
 • 2013 - Bengtgöran Flood
 • 2014 - Lena Cronqvist
 • 2015 - Jörgen Svensson
 • 2016 - Ingalena Klenell
 • 2017 - Lars Lerin
 • 2018 - Ditte Reijers
 • 2019 - Bertil Bengtsson
 • 2020 - Kristin Andreassen
 • 2021 - Henric Westlund
 • 2022 - Karin Broos
 • 2023 - Tor Cederman