Invalskriterier

Invalskriterier

För att kunna bli medlem i Värmlands Konstnärsförbund gäller följande:

  1. Du ska vara uppvuxen i Värmland eller inflyttad och sedan minst 3 år bosatt i länet. Tillfälligt medlemskap kan beslutas av invalsnämnden.
  2. Vidare måste du vara yrkesverksam konstnär med relevant högskoleutbildning avslutad högst tre år innan ansökan eller dokumenterad yrkesverksamhet baserad på de tre senaste åren. 

Yrkesverksamheten bedöms utifrån en kombination av följande kriterier. Minst tre av nedanstående kriterier måste uppfyllas.

Eftergymnasial konstutbildning.
Separat utställning i seriös utställningslokal.
Grupp eller temautställning i seriös utställningslokal.
Tilldelad skiss-, utsmyckningsuppdrag eller pris i seriöst tävlingssammanhang.
Förvärvad till samling tillhörande kommun, landsting eller stat.
Tilldelad stipendium av stat, kommun, landsting eller annat erkänt konstnärsstipendium.
Deltagit i jurybedömd utställning.
Annan yrkesverksamhet som exempelvis kvalificerad projektmedverkan och vissa pedagogiska uppdrag.Medlemskap erhålles genom beslut av en särskild invalsnämnd, som sammanträder en gång per år. Det sker oftast på våren. 

Vill du söka medlemsskap hos oss? Läs hur du gör här.

I stadgarna för Värmlands konstnärsförbund, paragraf 2 och 12 samt tillägg längst ner, finns invalet reglerat. Läs mer här.