Vi gratulerar 2019 års stipendiater!

Helena Bengtsson och Morgan Stenman delar på Thor Fagerkviststipendiet, Adam Haugbak fick Pingels ungdomsstipendium.

Hampus Karlsson fick Åke Lekmans resestipendium.


”Ett av våra ansikten utåt”:

I år firar ju vi i Värmlands Konstnärsförbund 100-års jubileum. Jubileumsgruppen har träffat styrelsen
och ett planeringsarbete har påbörjats, information kommer :)


Vår hemsida är ett av våra "ansikten utåt” och det är med andra ord oerhört viktigt att DU som medlem
tar tillfället i akt och syns här!


Om du ännu inte lagt upp text och bild på medlemssidan kan du följa lathunden som steg för steg
berättar hur du går tillväga.


Eller så mailar du text och bild till: signerat.mj@telia.com
så lägger Margaretha Jansson in dina uppgifter på hemsidan.

Den information som behövs på hemsidan är:
  • Namn

  • teknik

  • mailadress

  • bostadsadress

  • telefonnummer

  • Foto av ett verk (max 8 verk) + (foto av dig själv)

  • Hemsida adress och/eller blogg, Instagram.

Material/bilder från hemsidan kan komma att användas i marknadsföringen inför jubiléet.
Om du av någon anledning inte önskar dela dina kontaktuppgifter på hemsidan
meddela då mailadress  och bostadsadress till ordföranden:
bolarsonkonstnar@gmail.com


Detta är viktigt för att DU enkelt ska kunna få information från förbundet vad det gäller aktiviteter
under jubileumsåret till exempel.Är det problematiskt för dig att få till foto av dina verk, hör av dig till: annikaeriksdotter@me.com så kan vi hjälpas åt.


Nu hoppas vi på att få se era verk här på hemsidan :)


Vänligen

Styrelsen

 

Nu är alla medlemsfakturor på väg till er.

Om du inte får någon faktura kan det bero på att vi inte har rätt adress till dig.

Meddela din adress till bolarsonkonstnar@gmail.com

Vänlig hälsning

Styrelsen

Värmlands konstnärsförbund har idag mottagit 50.000kr
från Helmiastiftelsen!!!

Ansökan gjordes tillsammans med Värmlands konstförening. Här kommer ett utdrag av ansökan:


"…Under Värmlands Konstnärsförbunds hundraårsjubileum 2019 vill vi tillsammans stärka,sprida och vitalisera det värmländska konstlivet. Vi vill göra samtida värmländsk konst känd på offentliga platser och med digitala plattformar för att presentera samtliga medlemmar utanför de traditionella konsthallarna. Vi vill med digitala bildspel visa konst i Filmstaden, på flygplatsen, i Mitt i City, lokalbussar m.fl. platser. Vi vill också skapa en konstdialog med ungdomar och äldre, för att lära oss mer om hur konstpubliken ser på konsten idag och hur man vill möta och ta del av konst. För att utveckla arbetet med att sprida och synliggöra Värmlands Konstnärsförbundets medlemmars konst och för att bättre kunna fånga upp signaler om allmänhetens förväntningar på det värmländska konstlivet ansöker vi om ett bidrag på 100.000 kr från Helmiastiftelsen."

Värmlands konstnärsförbund och Värmlands konstförening