Karin Friman och Monika Eliasson

ställer ut på Kika, Galleri konst i karlstad .    läs mer

 

monika e

karin f

Årets stipendium till Åke Nermans minne tilldelas Ditte Reijers

Årets stipendium till Åke Nermans minne tilldelas Ditte Reijers med motiveringen:

”Värmlands Konstnärsförbund vill 2018 tilldela dig stipendiet till Åke Nermans minne för ditt konstnärliga arbete med att synliggöra människans grundvillkor i förhållande till de vardagliga tingen. För ett konstnärskap som lyfter fram människan i ett nära och livsviktigt samband med naturen, där individen ingår i ett nödvändigt större sammanhang och där den långsamma tiden gör historien och framtiden närvarande.” Styrelsen Värmlands Konstnärsförbund 2018.
Bild: Ditte Reijers och avgående ordförande Gunnar Lidén. Foto: Kicki Lidén

Inför årsmötet på Kristinehamns Konstmuseum lördag 13 oktober i samband med invigningen av Höstsalongen, publiceras här en uppdaterad dagordning för mötet, samt en ekonomisk årsrapport. Revisionsberättelsen uppläses och överlämnas vid årsmötet. Dagordningen innehåller valberedningens förslag till ledamöter i kommande styrelse, samt revisorer och övriga funktionärer. Gå vidare till årsrapporten och dagordningen genom att klicka på länkarna som följer.

Dagordning för årsmötet, 13 oktober kl 14 i Kvadraten, Kristinehamns Konstmuseum

Ekonomisk årsrapport för Värmlands Konstnärsförbund

Vi söker konsulter till Rådet för konstnärlig gestaltning i Karlstad

Karlstads kommun arbetar sedan 2009 med enprocentsregeln, en procent av byggkostnaderna vid kommunala byggprojekt avsätts till konstnärlig gestaltning.

Nu söker vi två nya konsulter till Rådet för konstnärlig gestaltning, en med dokumenterad konstnärlig kompetens och en med stadsplaneringskompetens. Uppdraget sträcker sig från våren 2019 till våren 2023.

Konsulten ska ha en adekvat högskoleutbildning eller motsvarande och flerårig arbetslivserfarenhet inom sitt område.

Det är meriterande att ha erfarenhet av gestaltningsprocesser. Konsultens uppdrag är huvudsakligen att, i samråd med övriga i rådet och andra berörda, föreslå och utforma ramar för gestaltningsuppdrag, utifrån fastslagna kriterier föreslå konstnär för specifika projekt, utvärdera inkomna förslag och bedöma skisser. Rådet har i uppdrag att sträva efter konsensus. Som rådsmedlem ska du bidra till att underlaget för diskussionerna är mångfacetterat och medverka till att samtalet på ett konstruktivt sätt leder fram till ett gemensamt beslut.

Konsultuppdraget innebär 2-4 heldagsmöten per år plus för- och efterarbete som kan bestå av att ta fram konstnärligt program, sammanställa och förbereda presentationer av förslag på konstnärer, skriva motiveringar till val av konstnär med mera. Ledamöter i rådet kan i vissa fall bli uppdragsledare för större konstprojekt. Du bör ha lätt för att uttrycka dig i skrift och det är en merit om du är insatt i hur LOU, lagen om offentlig upphandling, fungerar.
Karlstads kommun vill få förslag på lämpliga personer för detta uppdrag. Du kan söka själv eller nominera någon annan.
Vid nominering av annan person måste denne ha kontaktats och vara intresserad av uppdraget.

Förslag med meritförteckning ska ha inkommit senast 26 oktober 2018.
Använd helst formuläret som finns på karlstad.se/konstnarligaradet.

Det går även att skicka till:
Rådet för konstnärlig gestaltning, Kultur­och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Ansökan/nominering ska innehålla: Namn och kontaktuppgifter till föreslagen person, motivering, meritförteckning samt namn och kontaktuppgifter till förslagsställaren. Frågor besvaras av Karin Karlsson, ordförande i Rådet för konstnärlig gestaltning på tel. 054-540 24 46 eller e-post
karin.karlsson@karlstad.se

Mer information om Rådet för konstnärlig gestaltning finns på karlstad.se/konstnarligaradet.

Karin Karlsson
ordförande Rådet för konstnärlig gestaltning